Pradžia Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Informacija  apie Lieporių gimnazijos  darbuotojų atlyginimus  pateikiama vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.  sausio  11 d. įsakymu Nr.VIII-1524 patvirtintu  „Lietuvos Respublikos  tesisės  gauti informaciją iš valstybės  ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu“ (Žin., 2000, Nr.10-236) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2003 m. balandžio 18  d. nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės  ir savivaldybių  institucijų  ir įstaigų interneto  svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.38-1739).

Pareigybė Darbuotojų skaičius 2016 II
(Eur)
2016 III
(Eur)
2016 IV
(Eur)
2017 I
(Eur)
Direktorius 1 1513,37 1444,85 1444,85 1513,80
Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui 1 1180,40 1011,40 1011,40 1068,80
Skyrių vedėjai 2 1114,40  

905,96

 

905,96

983,87
Mokytojas metodininkas 29/27 866,91 886,92 886,92 886,53
Vyresnysis mokytojas 24/16 583,05 666,81 666,81 602,35
Mokytojas 7/10 135,31 166,90 166,90 202,68
Apsaugos darbuotojas 2 315,00 342,00 342,00 342,00
Valytojas 4 350,00 380,00 380,00 380,00
Virėjas 3 350,00 380,00 380,00 380,00

 

Pareigybė Darbuotojų skaičius 2015 I
(Eur)
2015 II
(Eur)
2015 III
(Eur)
2015 IV
(Eur)
2016  I
(Eur)
2016 II
(Eur)
2016 III
(Eur)
2016 IV
(Eur)
Direktorius 1 1513,37 1513,37 1513,37 1513,37 1513,37 1513,37 1444,85 1444,85
Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui 1 1036,25 1036,25 1143,90 1143,90 1180,40 1180,40 1011,40 1011,40
Skyrių vedėjai 3/2 695,80 915,10 1065,05 1065,05 1114,40 1114,40  

905,96

 

905,96

Mokytojas metodininkas 29 808,99 825,30 858,51 858,51 875,47 866,91 886,92 886,92
Vyresnysis mokytojas 24 508,40 504,74 535,84 641,18 586,38 583,05 666,81 666,81
Mokytojas 7 225,39 214,15 185,24 185,24 131,46 135,31 166,90 166,90
Apsaugos darbuotojas 2 270 270 292,50 292,50 315,00 315,00 342,00 342,00
Valytojas 4 300 300 325,00 325,00 350,00 350,00 380,00 380,00
Virėjas 3 300 300 325,00 325,00 350,00 350,00 380,00 380,00