Pradinis Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

: admin

INFORMACIJA APIE LIEPORIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybė Etato sk. 2021 I ketv.
(Eur)
2021 II ketv.
(Eur)
2021 III ketv.
(Eur)
Direktorius 1 3377,51 3377,51 3377,51
Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui 1 2293,92 2293,92 2372,81
Skyrių vedėjas su pamokomis 1 2114,00 2114,00 2152,10
Mokytojas metodininkas 1 1525,74 1525,74 1525,74
Vyresnysis mokytojas 1 1424,85 1424,85 1424,85
Mokytojas 1 1313,34 1313,34 1313,34
Bibliotekininkas 1 1404,50 1404,50 1433,16
Apsaugos darbuotojas 1 642,00 642,00 642,00
Valytojas 1 642,00 642,00 642,00
Virėjas 1 836,33 836,33 836,33
Darbininkas 1 642,00 642,00 642,00

 

Pareigybė Darbuotojų skaičius 2020 I ketv.
(Eur)
2020 II ketv.
(Eur)
2020 III ketv.
(Eur)
2020 IV  ketv. (Eur)
Direktorius 1 2441,38 2806,85 2806,85 3274,66
Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui 1 1926,11 2002,81 2005,05 2309,97
Skyrių vedėjas su pamokomis 3 1641,71 1654,24 1752,64 2008,61
Mokytojas metodininkas 29 1561,88 1333,85 1333,85 1653,71
Vyresnysis mokytojas 14 1159,89 971,78 980,88 1229,85
Mokytojas 11 346,53 319,69 354,40 658,44
Bibliotekininkas 2 820,02 983,29 983,29 983,29
Apsaugos darbuotojas 2 485,63 531,13 531,13 531,13
Valytojas 4 555 607,00 607 607
Virėjas 2 686,33 825,80 825,80 825,80
Darbininkas 3 555 607,00 607 607

 

Pareigybė Darbuotojų skaičius 2019 I ketv.
(Eur)
2019 II ketv.
(Eur)
2019 III ketv.
(Eur)
2019 IV  ketv. (Eur)
Direktorius 1 2174,27 2441,38 2441,38 2441,38
Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui 1 1803,35 1803,35 1822,03 1926,11
Skyrių vedėjas su pamokomis 3 1728,65 1728,65 1641,71 1641,71
Mokytojas metodininkas 29 1204,22 1260,62 1465,9 1561,88
Vyresnysis mokytojas 14 929,64 863,98 1021,29 1159,89
Mokytojas 11 259,34 271,47 291,82 346,53
Bibliotekininkas 2 820,02 820,02 820,02 820,02
Apsaugos darbuotojas 2 485,63 485,63 485,63 485,63
Valytojas 4 555 555 555 555
Virėjas 2 686,33 686,33 686,33 686,33
Darbininkas 3 555 555 555 555

 

Darbuotojų skaičius 2018
I ketv.
(Eur)
2018
II ketv.
(Eur)
2018
III ketv.
(Eur)
2018
IV  ketv.
(Eur)
Direktorius 1 1537,00 1537,00 1537,00 1537,00
Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui 1 1191,32 1191,32 1246,57 1246,57
Skyrių vedėjas 2 1142,45 1142,45 1240,19 1240,19
Mokytojas metodininkas 28/27 904,99 904,59 895,64 915,47
Vyresnysis mokytojas 13 575,29 566,26 624,32 638,44
Mokytojas 8 160,36 156,08 187,39 189,77
Bibliotekininkas 2 628,05 628,05 628,05 628,05
Apsaugos darbuotojas 2 360,00 342,00 342,00 342
Valytojas 4 400,00 380,00 400,00 400
Virėjas 2 406,78 380,00 406,78

 

 

Pareigybė Darbuotojų skaičius 2017
 I ketv.(Eur)
2017
II ketv.  (Eur)
2017
III ketv. (Eur)
2017
IV ketv.  (Eur)
Direktorius 1 1513,80 1513,80 1513,80 1513,80
Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui 1 1068,80 1068,80 1085,76 1119,69
Skyrių vedėjas 2 983,87 997,03 923,81 1034,87
Mokytojas metodininkas 28/27 886,53 939,80 862,93 904,99
Vyresnysis mokytojas 13 602,35 602,35 549,13 547,29
Mokytojas 8 202,68 202,68 153,21 160,36
Bibliotekininkas 2 628,05
Apsaugos darbuotojas 2 342,00 342,00 342,00 342,00
Valytojas 4 380,00 380,00 380,00 380,00
Virėjas 2 380,00 380 400,64 400,64

 

Informacija apie Lieporių gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 11 d. įsakymu Nr.VIII-1524 patvirtintu „Lietuvos Respublikos tesisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu“ (Žin., 2000, Nr.10-236) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.38-1739).

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku