Pradžia Dokumentai mokytojams

Dokumentai mokytojams

Detalusis pamokų planas (1 pavyzdys) >>>

Detalusis pamokų planas (2 pavyzdys) >>>

Detaliojo plano pavyzdys (vertikalusis) 3 pavyzdys >>>

Programos pavyzdys >>>

Tarnybinis pranešimas

Mokinio pasiaiškinimo forma >>> (.doc)

Protokolo pavyzdys >>> (.doc)

Sveikatos ugdymo programos forma >>> (.doc)

Integruojamų dalykų planas >>>

Modulio programa >>>

Asmeninės veiklos planas ir ataskaita >>>

Neformaliojo ugdymo užsiėmimų programa >>>

Instruktažo forma

Klasių komplektavimo aprašas >>> (.doc)

Žinios apie tėvus >>> (Informacija turi buti pateikta iki rugsėjo 15 d. Pristatyti i raštinę.)

Renginio programos aprašymas (.doc)