Pradinis Gimnazijos mokytojai

Gimnazijos mokytojai

2018-2019 m.m.

Lietuvių kalba

1. Aida Šliažienė, mokytoja metodininkė
2. Asta Valantinavičienė, mokytoja metodininkė
3. Rita Norkutė, mokytoja metodininkė
4. Sandra Puzarienė, mokytoja metodininkė
5. Irmina Petrauskienė, mokytoja metodininkė
6. Silva Margaitienė, mokytoja metodininkė

Rusų kalba
1. Tamara Dudik, mokytoja metodininkė
2. Nadiežda Stungienė, mokytoja metodininkė

Anglų kalba
1. Sigita Šernaitė, mokytoja metodininkė
2. Dalytė Puidokienė, mokytoja metodininkė
3. Vida Kutinienė, vyresnioji mokytoja
4. Sigita Valuckienė, mokytoja metodininkė
5. Regina Šiaurytė, mokytoja metodininkė
6. Natalja Drozdova, mokytoja metodininkė

Vokiečių kalba
1. Antanė Pikienė, vyresnioji mokytoja

Prancūzų kalba
1. Kristina Venzlauskienė, mokytoja

Matematika
1. Živilė Renusė, vyresnioji mokytoja
2. Zita Mačiulienė, mokytoja metodininkė
3. Rolandas Šidlauskas, mokytojas metodininkas

Informacinės technologijos
1. Jovita Navickienė, inf.techn.mokytoja metodininkė, vyresnioji matematikos mokytoja
2. Saulius Bušininkas, mokytojas

Matematika,ekonomika
1. Lina Tubienė, vyresnioji mokytoja

Fizika
1. Virginijus Kukulskis, mokytojas metodininkas
2. Remigijus Pozniakovas, mokytojas metodininkas
3. Saulius Urbas, vyresnysis mokytojas

Geografija
1. Loreta Kundrotienė, mokytoja metodininkė
2. Renata Kulevičienė, vyresnioji mokytoja

 

Biologija

1. Rolanda Kaluginienė, mokytoja metodininkė
2. Kristina Ališauskaitė, vyresnioji mokytoja
3. Edita Leparskienė, vyresnioji mokytoja.

Chemija
1. Daiva Jemeljanovienė, mokytoja metodininkė
2. Stepanija Žukienė, vyresnioji mokytoja

Istorija,pilietiškumo pagrindai
1. Nijolė Rudienė, mokytoja metodininkė
2. Mangirdas Šlapelis, mokytojas metodininkas
3. Irena Dagienė, mokytoja metodininkė

Dailė, braižyba
1. Darius Dirvelis, mokytojas

Technologijos
1. Živilė Staškauskienė, mokytoja ekspertė
2. Darius Dirvelis, mokytojas metodininkas
3. Reda Šteimantienė, vyresnioji mokytoja

Kūno kultūra
1. Dainius Bertulis, mokytojas metodininkas
2. Robertas Stankevičius, vyresnysis mokytojas

Psichologija
1. Sonata Mauragienė, mokytoja

Muzika
1. Ramūnas Mikalauskas, vyresnysis mokytojas
2. Eugenijus Andrulis, vyresnysis mokytojas
3. Aurelija Meškauskienė, mokytoja metodininkė

Tikyba
1. Egidijus Venckus, mokytojas

Etika
1. Laima Gricienė, vyresnioji mokytoja

Teatras
1. Orinta Jazdauskaitė-Juozapaitė, mokytoja

Šokis
1. Algimantas Arlauskas, mokytojas metodininkas

Būrelių vadovai
1. Mindaugas Macaitis, informacinių technologijų vadovas
2. Arūnas Staškauskas, fitneso vadovas
3. Saulius Bušininkas “Sniego gniūžtės” būrelio vadovas


 

KLASĖS AUKLĖTOJAI 2018/2019

 

Ia klasė – Aurelija Meškauskienė
Ib klasė – Edita Leparskienė
Ic klasė –  Nijolė Rudienė
Id klasė –  Mangirdas Šlapelis
Ie klasė –  Renata Kulevičienė

IIa klasė –  Sandra Puzarienė
IIb klasė –  Remigijus Pozniakovas
IIc klasė –  Silva Margaitienė
IId klasė –  Jurgita Borusienė
IIe klasė –  Živilė Staškauskienė

IIIa klasė –  Irena Dagienė
IIIb klasė –  Laima Gricienė
IIIc klasė –  Lina Tubienė
IIId klasė –  Rita Norkutė

IVa klasė –  Zita Mačiulienė
IVb klasė –  Sigita Valuckienė
IVc klasė –  Aida Šliažienė
IVd klasė –  Irmina Petrauskienė

 


Mokytojo pareigybės aprašymas >>> | Mokytojo pareigybės aprašymas >>>