Pradinis Metraštis „Ateitis priklausa tiem’, katrie tik’ svajuonem’“