Pradinis Metraštis Lieporių gimnazijoje – konferencija apie mokinio pasiekimus ir asmeninę pažangą