Pradinis Metraštis Lieporių gimnazijos bendruomenė – konferencijoje „Įsivertinimo įtaka mokinio pasiekimams ir pažangai“