Pradinis Metraštis Pranašų žvakė sužibo Lieporių gimnazijoje