Pradinis Priėmimas į gimnaziją

Priėmimas į gimnaziją

IMG_3671

Gerbiami Tėveliai,
Jums svarbu, kad Jūsų vaikas atrastų save? Jums rūpi vaiko akademiniai pasiekimai? Galvojate apie būsimą jo karjerą? Norite, kad jis jaustųsi saugus? Nubudęs ryte norėtų eiti į mokyklą?…

Tuomet Jums rūpi tai, kas rūpi ir mums. Mums svarbu, kaip Jūsų vaikas jausis, mums rūpi, kuo jis gyvens, kaip galės išreikšti save….

Laukiame Jūsų 224 kabinete. Atsakysime Jums į rūpimus klausimus dėl ugdymosi tęstinumo ir pasirinkimo galimybių.

 

Priėmimas vykdomas vadovaujantis šiais dokumentais:

Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Mokyklų aptarnaujamų teritorijų pakeitimas

Dėl bendrojo lavinimo mokyklų aprašo patvirtinimo pakeitimo

Mokinių priėmimo komisija ir darbo reglamentas

Įsakymas dėl mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo 2017-09-05

ir  bendradarbiavimo sutartimis su šiomis progimnazijomis:

  • Dainų progimnazija,
  • Gegužių progimnazija,
  • Gytarių progimnazija,
  • Rasos progimnazija,
  • Sandoros progimnazija,
  • Zoknių progimnazija.
  • Ragainės progimnazija

( sutarčių nuoroda >>> )  ( prašymo forma dėl priėmimo į gimnaziją >>> )
Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo nr. Isak-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. >>>

Šiaulių miesto savivaldybės taryba
Sprendimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. Sprendimo nr. T-404 „Dėl priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo >>>

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas T-52 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2018-2019 mokslo metais nustatymo“ (2018 m. kovo 1 d.) >>>

Prašymai dėl priėmimo į gimnaziją priimami 224 kabinete.

Laisvos vietos 2018 -2019 mokslo metams:
I gimn.klasę – 1
II gimn.klasę – 1
III gimn. klasę – 5
IV gimn.klasę – 4

Dėl 2018-2019 mokslo metų mokinių priėmimo teirautis telefonais:
8-41-453390, 8-41-450214 arba užsukti į 224 kabinetą.
Už mokinių priėmimą atsakinga ugdymo skyriaus vedėja Reda Šteimantienė

Prisijunk prie mūsų!

Atnaujinta: 2018-09-05