Pradinis Ugdymo karjerai diena. Integruotos pamokos.