Pradinis Spaudoje 2017-2018

Spaudoje 2017-2018

Lieporių gimnazijos bendruomenės veikla spaudoje 2017/2018 m.m.

2018-01-15
R. Norkutė, A. Šliažienė. Lieporių gimnazijoje- Sausio 13-osios minėjimas. http://www.siauliai.lt/lit/IMG/9045, sausio 15.
[Skambant Lietuvos Respublikos himnui ir laužo liepsnelėms šildant susirinkusiuosius, Lieporių gimnazijos kieme prasidėjo minėjimas, skirtas Sausio 13-osios įvykiams prisiminti, kuriame dalyvavo ne tik gimnazijos bendruomenė, bet ir sulaukta svečių iš Gegužių progimnazijos. Gimnazijos direktorė Sigita Malinauskienė kreipdamasi į bendruomenę pasidžiaugė, kad Lietuvos valstybės šimtmetį pasitinkame būdami jau 27 metus laisvi. Uždegta keturiolika žvakučių, kurios simbolizuoja žuvusius už Tėvynės laisvę ir kiekvienam primena, kokia laisvės kaina. Kieme ,,pražydo“ gimnazistų rankomis pagaminta neužmirštuolių pieva, simbolizuojanti žmonių gebėjimą kovoti už savo pačių laisvę. Gimnazistė Monika atliko E. Masytės dainą ,,Laisvė“, kurią tuo metu dainavo visa Lietuva ir kuri tapo laisvės simboliu].

2018-01-12
Švietimo skyriaus vyr. specialistė D. Vaičiulienė. Sveikiname konkurso „Dainų dainelė“ Šiaulių miesto etapo laureatus. http://www.siauliai.lt/lit/IMG/9034, sausio 12.
[2018 m. sausio 10-11 d. „Juventos“ progimnazijoje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurso     „Dainų dainelė“ I (Šiaulių miesto) etapas. Šiaulių miesto konkurso „Dainų dainelė“ laureatais tapo ir įgijo teisę atstovauti miestui II (zoniniame) konkurso etape 2018 m. sausio 17 d. 12 val. „Dagilėlio“ dainavimo mokykloje ir Lieporių gimnazijos atstovai. Tai solistė Monika Mickutė, mokytojas Ramūnas Mikalauskas; ir tercetas Gabija Petrauskaitė, Dovilė Urbonaitė, Rapolas-Kęstutis Meškauskas, mokytoja Aurelija Meškauskienė. Sveikiname!].

2018-01-03
Pirmasis „Mokyklų karų“ etapas baigėsi liaudies šokiais. http://www.bcsiauliai.lt/Naujienos/Pirmasis-Mokyklu-karu-etapas-baigesi-liaudies-sokiais, 2018 m. sausio 3.
[Sausio 2 d. baigėsi pirmasis projekto ”Mokyklų karai” etapas. Kitame etape dalyvauja 4 sirgalių komandos: „Rasos“ progimnazija, Lieporių gimnazija, St. Šalkauskio gimnazija bei J. Janonio gimnazija. Sausio 31 d. BBL rungtynėse su AVIS Utilitas Rapla susirinka „Rasos“ progimnazija bei St. Šalkauskio gimnazija, vasario 7 d. LKL rungtynėse su „Dzūkija“ – „Lieporių“ ir J.Janonio gimnazijos. Finalas – vasario 11 d. rungtynėse su Prienų – Birštono „Vytautu“!].

2017-12-15
Etaplius. Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ subūrė žengiančiuosius sveikesnio gyvenimo link. https://www.etaplius.lt/konkursas-sveikuoliu-sveikuoliai-subure-zengianciuosius-sveikesnio-gyvenimo-link, gruodžio 15.
[Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras bendrojo lavinimo, profesinio mokymo bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms šiais metais jau penktą kartą organizavo mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursą „Sveikuolių sveikuoliai“. Konkurso I (savivaldybės) etapas organizuotas spalio mėnesį, II (zonos) etapas – lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Paskelbti I etapo nugalėtojai. 9-11 klasių grupėje pirmą vietą užėmė Šiaulių Lieporių gimnazijos komanda. Sveikiname!].

2017-12-06
R. Norkutė, A. Šliažienė. Lieporių gimnastijoje- Advento rytmetys. http://www.etaplius.lt/lieporiu-gimnazijoje-advento-rytmetys, gruodžio 5.

2017-12-04
1. R. Norkutė, A. Šliažienė. Lieporių gimnazijos bendruomenė – konferencijoje „Įsivertinimo įtaka mokinio pasiekimams ir pažangai“. http://www.siauliai.lt/lit/Lieporiu-gimnazijos-bendruomene—-konferencijoje-Isivertinimo-itaka-mokinio-pasiekimams-ir-pazangai/8800, gruodžio 4.
[ Šiaulių Lieporių gimnazijoje įvyko kasmetinė tradicinė veikos kokybės įsivertinimo konferencija „Įsivertinimo įtaka mokinio pasiekimams ir pažangai“. Konferencijoje dalyvavo ir tėvai, ir mokytojai, ir mokiniai. Jos dalyvius Kalėdine giesme pasveikino gimnazijos choristai, vadovaijami mokytojos Aurelijos Meškauskienės, ir mokytojo Algimanto Arlausko šokėjai, kurie dovanojo šokį „Agotėlė“. Sveikinimo žodį tarė ir gimnazijos Veiklos programos ataskaitą pateikė gimnazijos direktorė Sigita Malinauskienė. Mokinių taryba pristatė 2016/2017m.m. veiklas ir pakvietė aktyviai prisijungti prie šiuo metu vykstančių renginių ir akcijų. 2017m. pasirinkto tobulinto veiklos rodiklio 1.2.1.Mokinio pasiekimai ir pažanga veiklos aspektus ir padarytą pažangą pristatė mokytoja Aida Šliažienė. Remiantis Plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, pasirinktų Giluminiam veiklos kokybės įsivertinimui rodiklių analizę pristatė Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narės Loreta Kundrotienė, Nijolė Rudienė, Renata Kulevičienė ir Živilė Renusė. Buvo nagrinėjami šie rodikliai: 1.1.1. Asmenybės tapsmas, 2.4.2.Mokinių įsivertinimas ir 4.2.2.Bendradarbiavimas su tėvais. Daug susidomėjimo ir šurmulio sulaukė gimnazijos SSGG analizė. Dirbdami grupėse, dalyviai diskutavo apie mokyklos stipriąsias ir silpnąsias puses, galimybes ir grėsmes. Kaip stiprybės buvo įvardinti „Erasmus+“ projektai, Wifi zona, stipri bendruomenė, mokinių saviraiškos galimybės, popamokinė veikla, tradocijų puoselėjimas, tėvelių įtraukimas į įvairias veiklas, „Sniego gniūžtės“ renginiai, geri egzaminų rezultatai, puikus mokytojų ir mokinių ryšys, dėmesys asmenybei. Kaip silpnybės – viešojo kalbėjmo baimė, mokėjimas mokytis. Kaip galimybės – lankyti nemokamas konsultacijas, „Sėkmės mokyklėlė“, didelis užklasinės veiklos pasirinkimas, galimybė sportuoti mokyklos fitneso salėje mokiniams patogiu metu, kiekvieno gimnazisto galimybė įsitraukti į projektinę veiklą, mokytis ir dalintis patirtimi, aktyviau įsitraukti į savanorišką veiklą, sutvarkyti vidinį kiemelį, mokytis daugiau Europos kalbų, pažinti pasaulio istoriją per Lieporių ir Pietinio rajono pamokas.]

2017-12-04
R. Norkutė, A. Šliažienė. Lieporių gimnazijoje- Advento rytmetys. http://www.siauliai.lt/lit/IMG/8801, gruodžio 4.
[Lieporių gimnazijoje, kaip ir kasmet, abiturientai, nupynę vainiką, organizavo tradicinę Advento žvakės įžiebimo šventę. Gimnazistai skaitė eiles, giedojo giesmes. Mintimis apie Adventą dalinosi gimnazijos tikybos mokytojas, Šiaulių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedros klebonas Egidijus Venckus. Pasak jo, Adventas – tai metas, kai žmogus turėtų pamąstyti, kad jis šioj žemėj gyvena tam, kad skleistų gėrį, paremtų vargstantį, šalia esančiam gerą žodį pasakytų. Klebonas pašventino Advento vainiką ir uždegė pirmąją žvakę– tylos žvakę, kuri simbolizuoja rimtį ir susikaupimą, o abiturientai mažą dalį adventinės ugnies – po žvakelę – išdalino klasėms. Žiburėlio liepsna – tai ir dalelė drąsos, dalelė meilės, dalelė atleidimo, dalelė pagalbos, dalelė paguodos, dalelė draugystės, dalelė supratimo…].

 

2017-11-27
R. Norkutė, A. Šliažienė. Lieporių gimnazijos mokytojas Remigijus Pozniakovas- inovatyviausių fizikos mokytojų Lietuvoje trejetuke. http://www.siauliai.lt/lit/IMG/8731, lapkričio 27.

2017-11-27
R. Norkutė, A. Šliažienė. Prie Lieporių gimnazijos Menininkų suolelio –“ Tavo sielos daina”. http://www.siauliai.lt/lit/IMG/8732, lapkričio 27.
[Šiaulių Lieporių gimnazijos fizikos mokytojas Virginijus Kukulskis nepailsta ieškodamas naujų talentų. O kai ieško, tai ir randa. Auganti nauja mokyklos ,,žvaigždutė” iš II C klasės Dovilė Urbonaitė atliko dainą ,,Fotografas”. III B klasės gimnazistė Aušrinė Načytė visus sužavėjo savo balsu ir daina ,,Rudens naktis sustojo”. Labai džiaugiamės, kad prie dainuojančių rato prisijungė I C klasės gimnazistas Karolis Joniškis – ,,Love my tander” sulaukė gausybės plojimų. ,, Prisimink mane”sudainavo II B klasės mokinė Toma Miliūtė. Prie dainuojančių mokinių, kaip Lieporių gimnazijoje jau įprasta, prisijungė ir mokytojai. Mokytojas Ramūnas Mikalauskas dainavo ,,Kai nieko neturi”, o mokytoja Aurelija Meškauskienė atliko savo sielos dainą ,,Staryj rojal”. Gimnazijos direktorė Sigita Malinauskienė apdovanojo visus pairodžiusius saldžiais prizais ir gimnazijos rašikliais bei džiaugėsi, kad mokykla išugdo gabius ir kūrybingus žmones].

2017-11-24
T. Hokienė. Inovatyviausių mokytojų apdovanojimus pelnė du Šiaulių padagogai. „Šiaulių naujienos“, lapkričio 24, p. 3.
[ Asociacija“Žinių ekonomikos forumas“ kartu su partneriaias organizuoja „Inovatyviausių mokytojų apdovanojimus“, kurių tikslas- prisidėti prie pedagogo profesijos prestižo gerinimo. Šiemet buvo pateiktos 200 mokytojų kandidatūros. Mokytojams iš 10 nominacijų teko 7.Tarp tų septynių du šiauliečiai. Finaliniame inovatyviausių mokytojų trejetuke- Remigijus Pozniakovas, Lieporių gimnazijos fizikos, inžinerijos, informacinių technologijų mokytojas. Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja Aurelija Meškauskienė teigia, kad mokiniai pamokose atranda fiziką iš naujo. Jo pamokos gali vykti bet kur, bet mokiniai pasitikrina žinias aktyviai veikdami. Pedagogas yra įvairių gimnazijos renginių dalyvis ir iniciatorius- šoka, dainuoja, moko mokinius inžinerijos paslapčių, organizuoja „Inžinerijos šou“, vadovauja skautams, savanoriauja. Sveikiname mokytoją su aukštu įvertinimu!]

2017-11-24
Pasveikinti inovatyviausi Šiaulių mokytojai. skrastas.lt/įvykiai,aktualijos. http://www.skrastas.lt/?data=2017-11-24&rub=1065924810&id=1511453249

2017-11-20
A. Valantinavičienė, projekto koordinatorė, Lieporių lietuvių kalbos mokytoja. Lieporių gimnazijoje- apie karjeros ugdymo patirtį ir galimybes. http://www.siauliai.lt/lit/Lieporiu-gimnazijoje–apie-karjeros-ugdymo-patirti-ir-galimybes/8645, lapkričio 20.

2017-11-17
A. Valantinavičienė, projekto koordinatorė, Lieporių lietuvių kalbos mokytoja. Lieporių gimnazijoje- apie karjeros ugdymo patirtį ir galimybes. „Šiaulių kraštas“ Nr. 222, lapkričio 17, p. 7.

2017-11-15
A. Valantinavičienė, projekto koordinatorė, Lieporių lietuvių kalbos mokytoja. Lieporių gimnazijoje- apie karjeros ugdymo patirtį ir galimybes. http://www.siauliai.lt/lit/IMG/8645, lapkričio 15.
[Spalio 16-20 dienomis Lieporių gimnazijoje lankėsi ,,Erasmus+“ projekto “Hi! Great Home SCHOOL” dalyviai – 24 mokytojai iš Ispanijos, Turkijos, Italijos, Portugalijos ir Lenkijos. Mūsų mokyklos tikslas šiame projekte – skleisti savo dalykinę patirtį karjeros ugdymo srityje, taigi dalintasi profesinio ugdymo patirtimi. Gimnazijos karjeros ugdymo specialistė Kristina Kulikauskienė pristatė gimnazijos veiklas planuojant ugdytinių karjerą, akcentavo, kad svarbu lavinti ugdytinių savęs pažinimo, galimybių ieškojimo bei sprendimų priėmimo kompetencijas. Bibliotekos vedėja Janina Šmitienė pademonstravo SKU kalendorių, supažindino svečius su socialinių kompetencijų ugdymo svarba bei įtaka planuojant mokinių ateities perspektyvas, o socialinė pedagogė Irma Baltrušaitienė-Šablinskienė dalijosi savo patirtimi, kaip dirbti su psichologinių problemų turinčiais mokiniais, kaip įtraukti juos į įvairias veiklas bei sudominti. Daugiausia dėmesio sulaukė ir visiems labai patiko gimnazijoje veikianti neformalaus ugdymo grupė ,,Misija – pilietis“. Jos vadovas, gimnazijos technologijų mokytojas ir Lietuvos kariuomenės karys savanoris, Darius Dirvelis ir jo auklėtiniai pristatė savo veiklą: pasakojo apie išgyvenimą gamtoje, pilietines ir patriotines akcijas, kuriose dalyvauta, bei savanorystę. Gimnazijos mokytojai Aurelija Meškauskienė, Živilė Staškauskienė, Zita Mačiulienė bei Algimantas Arlauskas taip pat dalijosi savo dalykine patirtimi – vedė atviras integruotas pamokas. Viena iš produktyviausių veiklų – tai dalyvių darbas grupėse, kur jie nagrinėjo skirtingus mokyklos nelankymo ir iškritimo iš jos aspektus – tėvų įtaką, mokyklos ir mokytojų poveikį, pačių ugdytinių požiūrį į ugdymo procesą. Grupės pasidalijo savo įžvalgomis bei siūlė problemos sprendimo būdų. svečiai džiaugėsi mokyklos svetingumu ir bendruomeniškumu. Aplankyta unikali Lietuvos vieta – Kryžių kalnas, taip pat Šiaulių universitetas. Didžiulį įspūdį svečiams paliko vizitas pas Šiaulių miesto merą Artūrą Visocką. Meras ne tik šiltai pasveikino projekto dalyvius, papasakojo apie Šiaulius, bet ir įteikė dovanėlių – mūsų miesto pasididžiavimo ,,Rūtos“ fabriko saldainių. Puikus rudeniškas oras leido džiaugtis Vilniaus gatvelėmis, įspūdinga architektūra, mėgautis Klaipėdos bei Palangos gintarinėmis spalvomis. Projekto veikla finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis.]
2017-11-15
Baniulytė. Profesijų džiunglėse pasiklydę gimnazistai susitiko su „Etaplius“ savaitraščio redaktore. http://www.etaplius.lt/profesiju-dziunglese-pasiklyde-gimnazistai-susitiko-su-etaplius-savaitrascio-redaktore-v1, lapkričio 15.
[ Mokiniai norėdami sužinoti kuo daugiau apie įvairias studijų programas lankosi įvairiose įstaigose, lanko paskaitas, susitikimus. Štai ir labiausiai motyvuoti Lieporių gimnazijos mokiniai su karjeros specialiste K.Kulikauskiene penktadienio popietę lankėsi Splius redakcijoje ir susipažino su žurnalisto profesija bei jos kryptimis. Mokiniai diskutavo su „Etaplius“ redaktore Oksana Laurutyte apie studijų programas, vidines savybes, kurių reikia turėti, norint tapti žurnalistu ir, žinoma, gavo daugybę vertingų patarimų. Apsilankymas redakcijoje be abejonės įkvėpė mokinius rašyti, kurti ir tikėti savimi. Mokinių nuomone, susitikimai su tam tikrų profesijų atstovais yra neįkainojama pagalba priimant ateities sprendimus].

2017-11-15
Parengė L. Trumpytė (informavo R. Norkutė, A. Šliažienė). Lieporių mokytojai tobulinosi Ispanijoje. „Šiaulių naujienos“ Nr. 220, lapkričio 15, p. 5.

2017-11-14
17. Parengė L. Trumpytė (informavo R. Norkutė, A. Šliažienė). Lieporių gimnazijoje- tinklinio turnyras. „Šiaulių naujienos“ Nr. 219, lapkričio 14, p. 6.

2017-11-14
I. Petrauskienė, Lieporių gimnazijos mokytoja. Lieporių mokytojai-„Erasmus+“projekto kursų Ispanijoje dalyviai. „Šiaulių kraštas“ Nr. 219, lapkričio 14, p. 5

2017-11-13
I. Petrauskienė, Lieporių gimnazijos mokytoja. Lieporių mokytojai – Erasmus+ projekto kursų Ispanijoje dalyviai. https://www.facebook.com/svietimonaujienos/, lapkričio 13.

2017-11-10
I. Petrauskienė, Lieporių gimnazijos mokytoja. Lieporių mokytojai – Erasmus+ projekto kursų Ispanijoje dalyviai. http://www.siauliai.lt/lit/-Lieporiu-mokytojai—Erasmus-projekto-kursu-Ispanijoje-dalyviai/8614, lapkričio 10.
[Lieporių gimnazijos mokytojai š. m. spalio 30 – lapkričio 4 d. dalyvavo ,,Erasmus+“ KA1 darbuotojų mobilumo kursuose „IT mokymui ir mokymuisi“ Valensijos mieste (Ispanija). Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti IKT naudojimo įgūdžius, taikyti juos ugdymo procese. Aštuonių mokytojų komanda siekė pasisemti teorinių žinių, įvaldyti šiuolaikines komunikavimo technologijas, pritaikyti gautą medžiagą praktiškai. Projekto dalyviais rūpinosi mokymų organizacija „Esmovia“. Organizacijos atstovė Vaida Petkevičiūtė dalyvius supažindino su „Esmovia“ veiklos kryptimis ir misija. Išvykos metu praturtintas kultūrinis akiratis. Mokytojams buvo surengta pažintinė ekskursija po Valensiją. Temperamentinga gidė pasakojo apie turtingą istoriją, spalvingą architektūrą, vedžiojo senamiesčio labirintais. Laisvalaikiu mokytojai apsilankė Valensijos „Meno ir mokslo centre“, žavėjosi centro modernumu].

2017-11-09
R. Norkutė, A. Šliažienė. Lieporių gimnazijoje- tinklinio turnyro atidarymas. http://www.siauliai.lt/lit/IMG/8607, lapkričio 9.
[Šiaulių Lieporių gimnazijoje prasidėjo tradicinis tinklinio turnyras. Gimnazijos direktorė Sigita Malinauskienė sirgalius ragino būti aktyvius ir palaikyti komandas gausiais plojimais, o komandų žaidėjus – žaisti širdimi. Pirmose varžybose jėgas išbandė mokytojų ir mokinių komandos. Pirmajame kėlinyje vikresni buvo mokiniai ir aplenkė mokytojus, bet antrąjį kėlinį laimėjo mokytojai. Taigi – lygiosios! Atidarius turnyrą, kovą pradeda klasių komandos. Tad linkime sėkmės kovojant].

2017-11-09
Šiaulių miesto savivaldybės informacija. Lieporių gimnazijoje- tinklinio turnyro atidarymas. http://www.etaplius.lt/lieporiu-gimnazijoje-tinklinio-turnyro-atidarymas, lapkričio 9.

2017-11-08
R. Norkutė, A. Šliažienė. Lieporių gimnazija tarptautiniame IT konkurse „ Ventspils IT challenge 2017“. „Šiaulių naujienos“, lapkričio 8, p. 5.
[ Latvijoje vyko tarptautinis kūrybinio technologijų taikymo konkursas moksleiviams „ Ventspils IT challenge 2017“, kuriame dalyvavo mokiniai iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos. Po atrankos, kuri vyko nuotoliniu būdu, į finalą pakviesti ir Lieporių gimnazijos moksleiviai Lukas Skėrys, Rytis Strankauskas, Nedas Šliamonas. Gimnazistus moko ir konsultuoja IT mokytoja Jovita Navickienė. Džiaugiamės moksleivių ir jų mokytojos pasiekimais, galimybe pritaikyti IT žinias, tobulinti anglų kalbą bei susipažinti su kitais kūrybingais moksleiviais].

2017-11-07
R. Norkutė, A. Šliažienė. Lieporių gimnazija tarptautiniame IT konkurse „ Ventspils IT challenge 2017“. http://www.siauliai.lt/lit/IMG/8573, lapkričio 7.

2017-11-06
Lietuvos Inovatyvių Profesinio Rengimo Įstaigų Asociacija. Inotyviausių mokytojų apdovanojimai- Metų publikos mokytojas 2017. https://www.facebook.com/svietimonaujienos/, lapkričio 6 d.
[ Tarp kelių inotyviausių fizikos mokytojų siūloma balsuoti ir už Lieporių gimnazijos fizikos mokytoją Remigijų Pozniakovą. Palaikome mokytoją!].

2017-11-03
I. Valeikienė, Dainų progimn. lietuvių k. mokytoja). Dainų gimnazijai- 40. http://www.etaplius.lt/dainu-progimnazijai-40, lapkričio 3.
[ Šį rudenį sukako 40-ų metų, kaip atidaryta Dainų ( anksčiau 15-oji vidurinė) progimnazija. Spalio 26 d. buvo surengtas jubiliejinis renginys- koncertas. Į iškilmingą vakarą susirinko daug svečių, jų tarpe ir Lieporių gimnazijos atstovai].

2017-10-31
A. Kemzūraitė. Bibliotekoje Šiaulių miesto moksleivių istorinė-kūrybinė konferencija šimtmečiui. http://www.etaplius.lt/bibliotekoje-siauliu-miesto-moksleiviu-istorine-kurybine-konferencija-simtmeciui, spalio 31.
[Konferencijos metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas Lietuvos laisvės gynėjų dienai, Vasario 16-osios bei Kovo 11-osios signatarams, žymiems šiauliečiams, lietuvių kalbai ir tautai. Istorinės-kūrybinės konferencijos „Šimtas metų vienybės: negęstanti tautinė savimonė“ metu pranešimus skaitė ir Lieporių gimnazijos moksleiviai Gabija Ilgavičiūtė ir Aivaras Simanauskas (mokytojas Mangirdas Šlapelis), Rapolas Meškauskas, Greta Kvedaraitė, Rokas Matas Pricevičius (mokytoja Nijolė Rudienė). Konferencija organizuota vykdant Šiaulių miesto savivaldybės iš dalies finansuojamą projektą „Šimtmečio biblioteka: istorija ir kūryba“].

2017-10-16
S. Valuckienė. Lieporių gimnazijos atstovai- susitikime Italijoje. http://www.siauliai.lt/lit/IMG/8411, spalio 16.

2017-10-14
S. Valuckienė. Lieporių gimnazijos atstovai- susitikime Italijoje. „Šiaulių kraštas“, Nr. 199, spalio 14, p. 2.
[Tarptautinio ,,Erasmus+“ projekto ,,Stars in Europe“ dalyviai Lieporių gimnazijos atstovai- mokytojai ir mokiniai- dalyvavo susitikime Italijoje, Nova Siri, Montalbano Jonico ir Policoro miestuose, išsidėsčiusiuose Jonijos jūros pakrantėje. Visų šalių dalyviai (be Lietuvos, projekte dalyvauja Italija, Graikija ir Vokietija) dirbo Montalbano Jonico mieste I.S.I.S. ,,Pitagora“ klasikiniame licėjuje. Čia jie susipažino su Italijos švietimo sistema, licėjaus veikla. Lieporių gimnazistai pristatė savo kraštą ir gimnaziją kitiems dalyviams bei Montalbano Jonico miesto merui, o mokytojos S. Valuckienė ir R. Norkutė vedė integruotą pamoką graikų bei italų mokiniams. Vyko komandos formavimo užsiėmimai ir viešojo kalbėjimo pratybos- gimnazistai turėjo puikią progą patobulinti užsienio kalbos vartojimo įgūdžius. Astronomijos pamokose pagal pateiktą brėžinį mokiniai patys gamino astronominius prietaisus ir išmoko jais naudotis, be to, visi dalyvavo Saulės laikrodžio atidarymo ceremonijoje licėjaus kieme. Siri astronomijos observatorijos profesorius Nicola Rizzi skaitė paskaitą apie Saulę ir jos sistemą, o naktį visi turėjo galimybę stebėti dangaus kūnus minėtoje observatorijoje ir įgytas žinias pritaikyti praktiškai. Visiems dalyviams įspūdį paliko skaityta ištrauka iš Just. Marcinkevičiaus dramos ,,Mažvydas“, kur pagrindinis veikėjas moko skaityti ir ištarti žodį ,,Lietuva“. Projekto dalyviai praplėtė ir geografijos bei istorijos žinias, susipažino su kultūra. Stebėdami spalvas bekeičiančią Jonijos jūrą sužinojo, kad tam įtakos turi Golfo srovė. Aplankėme Materą, antrą seniausią pasaulio miestą, įrašytą į UNESCO pasaulio paveldą, regėjome ir trulius (mažus baltus namelius). Dalyvaudami rudens lygiadienio šventėje senovinio miesto aikštėje kiekvienos šalies atstovai dainavo tradicines dainas ir šoko tradicinius šokius. Dalyviai susipažino ir su tradiciniu maistu- valgė picų, skanių itališkų ledų, ragavo skrudintų pipirų, panzeroto, tradicinės duonos, jūros gėrybių. Dalyvavimas projekte- puiki galimybė tobulinti komunikacinius gebėjimus, užsienio kalbos vartojimo įgūdžius, be to, gimnazistai, gyvendami šeimose, iš arti susipažįsta su tos šalies kultūra, papročiais].

2017-10-12
S. Šernaitė, Lieporių gimnazijos mokytoja, projekto koordinatorė. Lieporiečiai projektiniame susitikime Italijoje. „Šiaulių kraštas“, Nr. 197, spalio 12, p. 2.
[ Rugsėjo 8- 14 dienomis grupė Lieporių gimnazijos moksleivių dalyvavo Erasmus+projekto „INCLUDE“ mokymo ir mokymosi veiklose, kurios vyko LICEOCLASSICO STATALE DANTE ALIGHIERI mokykloje Ravenoje, Italijoje. Susitikimo tema“Kūrybiškumas ir socialinė įtrauktis“.
Mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose, susipažino su Italijos švietimo sistema ir pačia mokykla, vyko organizacijų, dirbančių socialinės paramos srityje, pristatymai. Aplankėme tris UNESCO paveldo sąraše esančius paminklus- Basilika St. Vitale, St. Apolinare Nuovo ir Mausoleum of Galla Placidia. Mokiniai susipažino su Mozaikų kūrimo technika ir patys ją išbandė, mokėsi kepti picą, lankėsi nevyriausybinėse organizacijose, susitiko su merijos atstove, apsilankė Ravenos universiteto laboratorijoje, kur tikrinamas meno kūrinių autentiškumas, klausėsi Bolonijos universiteto dėstytojos paskaitos apie socialinę atskirtį, o paskutinę dieną dalyvavome grupės „ Jackquitar Band“ ir pabėgėlių choro koncerte. Visi grįžo pilni įspūdžių, idėjų ir pasiūlymų.]

2017.10.10
R. Norkutė, A. Šliažienė. Kviečia menininkų suolelis. http://www.siauliai.lt/lit/IMG/8381, spalio 10.
[Lieporių gimnazijoje daug dėmesio skiriama tam, kad bet kuris bendruomenės narys galėtų užsiimti jam patinkančia veikla. Graži idėja- praėjusį pavasarį fojė ,,įsikūręs“ Menininkų suolelis, laukiantis visų, kurie neabejingi menui- piešiantys, tapantys, kuriantys prozą ir poeziją, svajojantys ir stebintys, skaitantys, grojantys ir dainuojantys, prisėdę ant suolelio, savo kūryba gali pasidalinti su kitais. Ilgai ir kantriai stebėjęs gimnazijos gyvenimą, suolelis pagaliau šaltą ir darganotą rudens dieną sulaukė tų, kurie nupūtė dulkes ir sušildė jį ne tik kūno, bet ir žodžio, dainos šiluma. Susirinkę gimnazistai klausėsi draugų atliekamų dainų apie draugystę. Tokia tema pirmajam susitikimui pasirinkta, matyt, neatsitiktinai- suolelis kviečia ir draugauti, neretai čia užsimezga šilti jausmai…Susirinkusieji neabejingi liko Emilijos, Monikos ir Gabijos atliekamoms dainoms. Tikimės, kad puikus pavyzdys įkvėps ir kitus kuriančius gimnazistus, o suolelis nuolat sulauks ant jo prisėdančių menininkų su savo dainomis, eilėmis ar piešiniais. Suolelis laukia visų!]

2017-09-15
Parengė D. Rakauskienė ( informavo R. Norkutė, A. Šliažienė). Lieporių gimnazijos naujokų krikštas. „Šiaulių naujienos“ Nr. 178, rugsėjo 15, p. 9.

2017-09-12
R. Norkutė, A. Šliažienė. Dengtiltyje – Lieporių gimnazijos naujokų krikštas. http://www.siauliai.lt/lit/Dengtiltyje–Lieporiu-gimnazijos-naujoku-krikstas/8177, rugsėjo 12.
[ [Šiaulių Lieporių gimnazijos bendruomenė sulaukė gausaus būrio pirmokų, tad, laikantis tradicijų, jiems buvo surengtos krikštynos. Vėsų rugsėjo rytą gimnazijos kiemelyje pirmokus gimnazistus išrikiavo jų ,,krikštatėviai“ antrokai. Direktorė Sigita Malinauskienė linkėjo kuo greičiau įsilieti į bendruomenės gyvenimą, susirasti naujų draugų ir kad gimnazija taptų lyg antraisiais namais. Po mokyklos himno giedojimo, priesaikų mokytis, šypsotis, nesmurtauti ir pan., mokinukai gavo sertifikatus, kad jie jau tikri lieporiečiai. Po to visi išvyko į Dengtiltį, kur įsįrengė stovyklą, žaidė, rungtyniavo. „Misija- Pilietis“ būrelio nariai mokė, kaip per vandens telkinį pernešti traumuotą komandos narį. Lauko virtuvė visus vaišino keptomis ant laužo dešrelėmis. Taigi, Lieporių gimnazijos bendruomenė mokslo metus pradeda susitelkusi ir vieninga].