Pradžia Veiklos kokybės įsivertinimas

Veiklos kokybės įsivertinimas

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

2016 metų gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas
2015 metų gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas
2014 metų gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas
2013 metų gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas
2012 metų gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas
2011 metų gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas
2010 metų gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

GVKĮ grupė
Veiklos stebėsenos poskyrio vedėja Gražina Mickienė