Pradinis 2023 metų brandos egzaminų bazinė mokykla. Prašymų priėmimo laikas baigėsi

2023 metų brandos egzaminų bazinė mokykla. Prašymų priėmimo laikas baigėsi

: admin

Prašymas laikyti brandos egzaminus 2022-2023 >>>


 

Šiaulių Lieporių gimnazija

V.Grinkevičiaus g. 22, Šiauliai
LT- 78254, tel. (8 41) 450 214,
el. paštas info@lieporiai.lt

Prašymai teikiami iki 2022 m. lapkričio 24 d.  Prašymų priėmimo laikas baigėsi. Pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, prašymus eksternai teikia Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui.

Reorganizuotos, likviduotos mokyklos buvę mokiniai registruojasi  bazinėje mokykloje – Šiaulių Lieporių gimnazijoje.

Atvykti darbo dienomis nuo 8 iki16 val. į raštinę arba 224a kabinetą.

 

REGISTRAVIMOSI TVARKA BAZINĖJE MOKYKLOJE

Bazinėje mokykloje registruojami tik tie kandidatai (eksternai), kurie yra įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklų vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai, pageidaujantys laikyti brandos egzaminus.

Eksternas gali laikyti neišlaikytus, papildomus (išskyrus menų ir technologijų) ar perlaikyti ankstesniais metais laikytus brandos egzaminus.

Prašymai teikiami iki 2022 m. lapkričio 24 d.  Pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, prašymus eksternai teikia Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti šių dokumentų originalus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2. Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3. Užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 15.3.1–15.3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1. švietimo, mokslo ir sporto ministro  įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui.

4. Užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).

5. Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Pateikęs prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Šiaulių Lieporių gimnazija
V. Grinkevičiaus 22, 5400, Šiauliai LT
Įmonės kodas:   190532324
Sąskaita: LT 357180000001130481

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku