Pradinis Projektai

Projektai

: admin

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Projekto lėšomis gimnazija įsigijo 19 planšetinių kompiuterių Huawei MediaPad T3 (2988,70 Eur), 3 nešiojamus kompiuterius HP 250 (1477,41 Eur), 14 nešiojamųjų kompiuterių HP ProBook 450 G8 su operacine sistema Microsoft Windows Prfessional, optine pele ir kompiuterio krepšiu (9825 Eur).

Gautos priemonės labai reikalingos organizuojant mokymą(si) nuotoliniu būdu.
PLAČIAU >>>

 


 

 

 

Projektai(Comenius_Erasmus)


MTP + programos projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“

Lieporių gimnazija projekte dalyvauja nuo 2009 metų.

Projekto „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ tikslas – kurti palankesnes sąlygas bendrojo lavinimo ir švietimo kokybės gerinimui, panaudojant šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes. Keliamas uždavinys – modernizuoti bendrojo lavinimo mokyklas įrengiant šiuolaikinėmis technologijomis aprūpintas mokytojų darbo vietas. Projekto biudžetas – 34,2 mln. litų. Projekte dalyvauja 454 šalies bendrojo lavinimo mokyklos, tarp jų – Šiaulių Lieporių gimnazija, kuriai skirta 90195 Lt.

Projekto vykdymo metu gimnazijos mokytojai aprūpinti moderniomis darbo vietomis, stacionaria ir mobilia įranga, skirta pasirengti ugdomajai veiklai, darbui su elektroninėmis švietimo sistemomis.

Stacionaria įranga aprūpintos mokytojų darbo vietos yra mokytojų kambaryje, metodiniame kabinete. Naudodamas mobilią įrangą mokytojai darbo vietą susikuria tose patalpose, kur yra sąlygos netrukdomai dirbti.

Dalykų mokytojams pasiruošti ir kokybiškai pravesti pamokas padeda daugiafunkciniai spausdinimo aparatai, kompiuteriai, projektoriai, interaktyvios lentos, naudojant šias priemones vyksta metodinių grupių pasitarimai, mokytojų tarybos posėdžiai.

 

Mokyklų tobulinimo programa plius. Projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“. Gimnazija projekte dalyvauja nuo 2010 m.
Projekto biudžetas – 78,45 mln. litų. Projektas finansuojamas lėšomis: 15% – LR , 85% – ES . Lieporių gimnazijai skirta daugiau nei pusė milijono (503009 Lt)
Projekte tarp dalyvaujančių yra 404 šalies bendrojo lavinimo mokyklos.
Projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ tikslas – modernizuoti bendrojo lavinimo mokyklas ir profesinio rengimo įstaigas, kurios turi IX–XII kl. mokinių ir technologinių gimnazijų skyrių, atnaujinant technologijų, gamtos ir menų mokymo priemones bei įrangą.
Vykdant projektą, gimnazijoje atnaujinti menų ir technologijų kabinetai įrengtos fizikos, biologijos, chemijos laboratorijos, supirktos mokymo priemonės ir įrangos komplektai: namų kino sistema, kompiuteriai, siuvimo mašinos, interaktyvioji lenta, mikrofonai, ausinės, akustinė gitara, garso kolonėlės, molbertai ir tt.
Pamokose naudojant mokymo priemones bei įrangą atsirado platesnės vizualizavimo galimybės, padidėjo laboratorinių darbų įvairovė, pamokos tapo patrauklesnės, skatinančios mokymosi motyvaciją, suteikiančios pažinimo, atradimo ir sėkmės jausmą.

„Tūkstančiais kelių į dabartį: Šiauliai” 2008/2009 m.m
Kultūros skyriaus finansuotas projektas, skirtas Lietuvos tūkstantmečio paminėjimui
Projekto tikslas – suburti asocijuotų mokyklų mokinius bendram kūrybiniam darbui.
Projekto dalyviai – Lieporių, Aukštabalio ir Gegužių vidurinių mokyklų mokiniai
Projekto koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Tamulaitienė

Gelbėkit vaikus projektas „Draugystė be sienų”
Kuris vyksta rugsėjo – spalio mėnesiais. Mūsų tikslas mokyklos bendruomenei pristatyti patyčias kaip socialinę problemą, ugdyti sugebėjimą atpažinti bei suvokti jų pasėkmes. Skatinti būti neabejingam kito žmogaus skausmui, bei mokytis sprendimo būdų.

Vėjo energijos gamyba ir vartojimas šiaurinėje Ostrobotnijoje (Suomija) ir Lietuvoje
Šiaurės šalių NORDPLUS junior projektas „Vėjo energijos gamyba ir vartojimas šiaurinėje Ostrobotnijoje (Suomija) ir Lietuvoje”
Projekto trukmė :2008-10-01-2009-07-01
Projekto partneriai: Raahe Verslo kolegija, Raahe , Suomija
Trumpai apie projektą:
Lieporių gimnazijos (buvusios Lieporių vidurinės mokyklos) gamtos ir anglų kalbos mokytojai dalyvauja mobilumo programoje Suomijoje, veda pamokas, rengia rekomendacijas moksleivių tiriamajai veiklai vėjo energijos gamybos ir vartojimo srityje, dalijasi patirtimi taikant inovatyvius mokymo metodus, skatinant ir propaguojant subalansuotą plėtrą. Projekto koordinatorė mokyt. N.Jurkėnienė

Per kalbą į kultūrą
„Per kalbą į kultūrą” (2008-2010 m.)
Projektopartneriai : Kuzeykent Secondary school, Turkija
Projekto tikslas:
Vykdant mokinių mainus, mokantis kalbų mokiniai ir mokytojaisusipažins su kitų šalių kultūra, geriau pažins vieni kitus, kultūriniai skirtumai taps bendravimo privalumu. ( Koordinatorė L.Gricienė)
http://projektas.lieporiai.lt

Nuostabioji Europa
„Nuostabioji Europa” (2008-2010m.) Projekto tikslas:
Įtraukti mokytojus ir mokinius į daugiatautės visuomenės kūrimą Europoje. Kiekvienas žmogus, kultūra ir tradicijos įgauna ypatingą svarbą ir orumą kuriant vieningą Europą.Projekto koordinatorė mokyt.S.Šernaitė
Daugiau apie projektą http://www.comenius.ieslasegarra.com/spip.php?article120
Projekto partneriai: Lietuva, Italija, Slovėnija, Slovakija, Lenkija, Prancūzija, Nyderlandai, Čekija, Ispanija, Rumunija, Didžioji Britanija.
Amaizing Box: Lithuanian.ppt | Slovakian.ppt
Muzika ir menas
Muzika ir menas (Music and arts) (2006-2009m.), ŠMPF, Socrates Comenius
Koordinuojanti institucija – Šiaulių Lieporių gimnazija

Projekto partneriai:
BULGARIA – “ THE LITTLE PRINCE” kindergarden, Varna;
GERMANY – Gemeinschaftshauptschule Alfter, Bonn.
GREECE – 40th Primary School of Thessaloniki
ITALY – Scuola Media Statale S. Francesco d’Assisi, Gela;
POLAND – Szkoła Podstawowa Nr 23 im . Marii Dąbrowskiej, Elblag
ROMANIA – SCOALA CU CLASELE I – VIII nr. 103, Bucuresti;
ROMANIA – Liceul de Muzica si Arte plastice”GHEORGHE TATTARASCU ” Focsani;
SPAIN – C.E.I.P. “JOSÉ PLATA” Mengibar, Jaen;
TURKEY – SENLİK Elementary School, Ankara;
Trumpas projekto aprašymas:
Moksleiviai studijuoja įvairias meno sritis: Folklorą, dailę, architektūrą, muziką. Mokiniai piešia, mokosi įvairių tautų šokiųir dainų, renka medžiagą apie šiuolaikinius menininkus, organizuoja susitikimus.
Projekto produktai: Sukurta interneto svetainė http://www.music-arts.net, (Administratorius mokytojas R.Pozniakovas) parengta audio knygasu įvairių tautų muzika, daugiakalbis žodynėlis, išleistas CD.
Projekto koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Tamulaitienė
Rytojaus mokyklą – šiandien
Rytojaus mokyklą – šiandien (2004-2006m.) („Tomorow’s school today”) Fondas – Socrates Comenius
Mokyklos tobulinimo projektas
Projekto partneriai: Lenkijos, Rumunijos, Slovėnijos, Italijos mokyklų mokiniai ir mokytojai
Trumpas projekto aprašymas:
Ieškoti naujų būdų ir metodų, kaip įtraukti mokinių tėvus ir vietos bendruomenę į mokyklos kūrimo darbą.
Projekto rezultatas: Parengtos ir išleistos rekomendacijos, kaip įtraukti tėvus ir vietos bendruomenę į mokyklos tobulinimo veiklą.
Projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja Sigita Šernaitė

Kartu kuriame geresnę mokyklą
„Kartu kuriame geresnę mokyklą“ ( 2002-2004m.) ( Working together for a better school), Fondas Socrates Comenius,
Projekto partneriai: Graikijos, Italijos, Vokietijos mokyklų mokiniai ir mokytojai
Trumpas projekto aprašymas: Bendradarbiaudami mokiniai ir mokytojai ieško naujų ugdymo metodų, ugdančių mokinių kūrybingumą.
Produktas: Mokinių parengta knyga “Smurfai mokykloje“
Projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja Ana Simaškaitė

Išsaugokime Europos tautų tradicijas
„Išsaugokime Europos tautų tradicijas“,( Living Traditions – Our Common European Heritage) (2001- 2003m.) Fondas-Socrates Comenius
Projekto partneriai: Norvegijos, Vokietijos, Italijos Čekijos mokyklų mokiniai ir mokytojai
Trumpas projekto aprašymas:
Mokiniai tyrinėjo skirtingų tautų šeimos ir kalendorines šventes, susipažino su įžymių žmonių gyvenimu ir veikla.
Projekto rezultatas: Parengtas kalendorius, kuriame publikuojamos Europos tautų patarlės, priežodžiai, pasakos. Parengtas CD „Europos tautų tradiciniai valgiai“
Projekto koordinatorė – anglų kalbos mokytoja Dalytė Puidokienė

Mes ir gamta (We and nature)
„Mes ir gamta“ (We and nature) (2000-2003m.) Fondas – Socrates Gomenius
Projekto partneriai: Suomijos, Austrijos, Ispanijos mokyklų mokiniai
Trumpas projekto aprašymas:
Gamtosauginis projektas. Mokiniai tyrė gyvenamąją aplinką, užterštumą, mokėsi rūšiuoti atliekas, atliko gamtosauginius tyrimus.
Produktas: Mokinių piešinais ir nuotraukomis „Metų sezonai Europoje” iliustruotas kalendorius.
Projekto koordinatorė – anglų kalbos mokytoja Nijolė Jurkienė


Respublikiniai ir savivaldybės projektai
Demokratija ir pilietiškumas
„Demokratija ir pilietiškumas“ 2008/2009m.m Finansuotas savivaldybės
Tautinio ir pilietinio ugdymo projektas
Trumpas projekto aprašymas: Mokiniai visus metus dalyvauja įvairiose pilietiškumo ir demokratijos akcijose: Organizuojama būsimųjų gimnazistų turizmo diena, kartu su asocijuotomis Aukštabalio ir Gegužių mokyklomis. Paminėta Lietuvos kariuomenės diena, surengtos vaikinų šaudymo varžybos.
Organizuota paskaita „Tolerancijos istorija“, prof. V.Gumuliauskas
Projekto koordinatorė – istorijos mokytoja I.Dagienė
Drąsinkime ateitį
„Drąsinkime ateitį“, respublikinis, ŠMM nuo 2006m.
Trumpas projekto aprašymas: Kiekvienais metais renkama populiariausių žmonių, baigusių mūsų mokyklą, garbės lenta. Išrinktieji kviečiami į mokyklą, susitikti su vyresniųjų klasių mokiniais, pasidalinti savo sėkmės kriterijais. http://www.drasinkimeateiti.lt/
Projekto koordinatorė matematikos mokytoja Lina Tubienė

Keliauk, pažink, ilsėkis
„Keliauk, pažink, ilsėkis” 2003/2008 Finansuotas savivaldybės
Tęstinis vaikų socializacijos projektas, keliaujanti stovykla
Trumpas projekto aprašymas: Mokiniai keliauja parengtu maršrutu po Lietuvos regioninius parkus.
2003, 2004m Varnių regioninis parkas (Vadovai: technologijų mokytojas D.Dirvelis, tėvų atstovas N.Kundrotas)
2005m. Tytuvėnų regioninis parkas(Vadovai: technologijų mokytojas D.Dirvelis, tėvų atstovas N.Kundrotas)
2006m. Panemunių regioninis parkas(Vadovai: technologijų mokytojas D.Dirvelis, tėvų atstovas N.Kundrotas)
2007m. Kurtuvėnų regioninis parkas(Vadovai: technologijų mokytojai D.Dirvelis, dailės mokyt.S,Paskienė, technologijų mokytoja Ž.Staškauskienė,)
2008m. Kurtuvėnų regioninis parkas ( vadovė E.Bačiūnienė)

Galiu būti kitoks
„Galiu būti kitoks“, 2003-2005m. Finansuotas savivaldybės
Prevencinis projektas
Trumpas projekto aprašymas: Rizikos grupės vaikai dalyvauja įvairiose kūrybinėse, pažintinėse veiklose. Talkininkauja Kurtuvėnų regioniniame parke, lankosi KOP avaicijos bazėje.
Projekto koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja L.Tamualitienė

Ateik, pažaisk, pažink
„Ateik, pažaisk, pažink“, respublikinis, ŠKF, 2002-2003m.
Trumpas projekto aprašymas: Rizikos grupės mokiniai savaitgaliais renkasi sportuoti. Organizuojamos judriųjų žaidimų treniruotės, varžybos.
Projekto koordinatorius kūno kultūros mokytojas D.Bertulis

Ginklas ir paletė
„Ginklas ir paletė“, 2001-2003m. Tęstinis projektas Finansuotas savivaldybės
Vaikų prevencinis projektas
Trumpas projekto aprašymas: Rizikos grupė mokiniai dalyvauja karinėje stovykloje Strazduose. Stovyklos programa padalinta į dvi dalis- karinė sportinė veikla ir kūrybinė meninė veikla. Projekto partneriai- KASP 6-oji rinktinė
Projekto koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja L.Tamulaitienė

Aš ir mano draugai
„Aš ir mano draugai“, 2001m. Finansuotas savivaldybės
Prevencinis projektas
Trumpas projekto aprašymas: Rizikos grupės mokiniai organizuoja komandas. Vyksta krepšinio turnyras. Nugalėtojai apdovanojami.
Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja L.Tamulaitienė

Mes – lieporiukai
„Mes – lieporiukai“, 1999-2000m. Mokyklinis projektas.
Trumpas projekto aprašymas: Mokiniai tyrinėja Lieporių kaimo vietovę, renka medžiagą apie istorinius, etnografinius, gamtinius objektus. Šio projekto pagrindu įkuriamas mokyklos muziejus
Projekto koordinatorė – lietuvių kalbos mokytoja Asta Valavičienė


„ I go on learning to make Europe my home“ (2009-2011m.) fondas ŠMPF Griundtvig
Projekto partneriai: Jungtinė Karalystė, Rumunija.
Projekto tikslas: Pasaulis kinta taip sparčiai, kad tam tikros žmonių grupės nespėja reaguoti į pokyčius. Žmonės praranda darbą, sulaukę pensijinio amžiaus, netenka galimybės dirbti, nors turi pakankamai energijos ir patirties tęsti aktyvią veiklą, daug emigruoja į kitas šalis, bet jose nepritampa, o jaunimas, baigęs mokyklą, svarsto, ką daryti. Todėl projekto tikslas – atlikti tyrimus problemos masto nustatymui, įvardyti pagrindines problemas ir numatyti galimus sprendimo būdus.
Projekto koordinatorius Kristina Ališauskaitė
Projekto autorė Ana Simaškaitė

„Žmonių tarpusavio ryšiai“ (2005-2007m.) fondas Socrates Griundtvig
Projekto partneriai: Švedijos ir Slovėnijos nevyriausybinės organizacijos.
Projekto tikslas: Sudaryti sąlygas suaugusiems žmonėms mokytis užsienio kalbų, dalyvauti mainų programose.
Projekto koordinatorius Stasys Joneikis
Projekto autorė Ana Simaškaitė

„Europos pilietybė“ (2006-2009) fondas ŠMPF, Griundtvig
Projekto partneriai :Turkija, Ispanija
Prjekto tikslas: Studijuoti Europos žmonių teisių chartiją, analizuojant atskiras sritis: laisvė ir orumas, lyčių lygybė, kaip šios teisės realizuojamos kiekvienoje valstybėje.
Projekto koordinatorius Rimvydas Tamulaitis
Projekto autorė Ana Simaškaitė

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku