Pradinis Tikslai ir uždaviniai

Tikslai ir uždaviniai

: admin

Gimnazijos tikslai:

Išugdyti kiekvieno asmens vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doram, siekiančiam žinių, savarankiškam, atsakingam

Išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius asmens komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti žinių, visuomenei būdingą informacinę kultūrą, užtikrinant gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimą, informacinį raštingumą, taip pat šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą.

Sudaryti sąlygas asmeniui įgyti demokratijos tradicijas, įkūnijančias pilietinės bei politinės kultūros pagrindus.

Perteikti asmeniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus, ugdyti jo tautinę savimonę, dorovines, estetines nuostatas.
Gimnazijos uždaviniai:

Sudaryti sąlygas asmeniui mokytis pagal pasirinktas ugdymo programas.

Sudaryti sąlygas mokiniams rinktis savo polinkius, gabumus ir siekius atitinkantį ugdymo kelią, galimybes pasirinkus motyvuotai keisti savo pasirinkimą.

Sudaryti sąlygas mokiniams įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą ir gauti valstybės pripažintą išsilavinimo pažymėjimą.

Sudaryti sąlygas baigusiems pagrindinio ugdymo programą apsispręsti ir mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.

Grįsti savo veiklą humanistine demokratine ugdymo filosofija ir vertybių sistema.

Sudaryti sąlygas dvasiniam, doroviniam, socialiniam ir kultūriniam mokinių brendimui.

Sudaryti mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas.

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku