Pradinis Edukacinė išvyka į Naisių teatrą. Renginys skirtas Juozui Tumui Vaižgantui atminti