Pradinis Muziejus

Muziejus

: admin

Eini. Ir lieka aiškios pėdos.
Ir jų nebeužsnigti.
Smagu po savo žemę vaikščiot
Ir pėdsakus palikti.

Justinas Marcinkevičius

ISTORIJA – mūsų darbų saugykla, praeities liudininkė, pavyzdys ir pamoka dabarčiai, persergėjimas ateičiai. (Servantesas)

1999 m. gruodžio 6 dieną buvo iškilmingai atvertos naujos mokyklos istorijos – etnografijos muziejaus durys. Šventėje dalyvavo švietimo skyriaus atstovai V.Dovydavičienė, Jadvyga Urbonienė, „Aušros muziejaus atstovė Birutė Lukošiūtė, mokytojai, mokiniai, tėvai.

Apie tokį jaukų muziejų svajojome nuo pat mokyklos įkūrimo. Todėl kaupėme, saugojome įvairius senovinius daiktus: įskilusias geldas, medinius šaukštus, laikrodžius, kuriuos kaip vaizdines priemones pamokose panaudodavo pradinių klasių mokytojos, kad mokiniai geriau pažintų ir susipažintų su savo tautos, krašto istorija. Eksponatus piešimui naudoja ir dailės mokytojai, o abiturientai kaip dekoracijas šimtadienio šventei. Kaupėme ir saugojome dokumentus, nuotraukas, dovanas, suvenyrus, kuriuos dovanodavo mokyklos svečiai, abiturientai, palikdami mokyklą, moksleiviai, grįžę iš įvairių ekskursijų. Saugojome sveikinimus, gautus mokyklų jubiliejų progomis, albumus. Norėjosi kad liktų mokinių, mokytojų, tėvų mokyklos svečių, draugų pėdsakai, puošiant, tvarkant, kuriant gražias, savitas tradicijas. Tegul mūsų atlikti geri darbai įkvepia tuos, kurie dirbs ir mokysis po mūsų. Tegul šią taupyklę papildys ateinančios kartos naujais darbais.

Dar kartą norisi prisiminti žmones prisidėjusius prie muziejaus įkūrimo ir jo egzistavimo: esame dėkingos mokyklos direktorei Sigitai Būdvytienei ir pavaduotojai Loretai Tamulaitienei , darbų mokytojams Zigmui Rimgailai, Dariui Dirveliui, Živilei Staškauskienei, Snieguolei Paskienei, mokyklos dailidei Albinui Ivanauskui, mokyklos fotografui Kąstyčiui Stumbriui, kurio dėka mokyklos stenduose ir fonde sukaupta ne vienas tūkstantis nuotraukų.

Dažniausi muziejaus lankytojai – mokiniai. Buvę ir esantys. Kviečiame nors po vieną kartą visas klases organizuotai apsilankyti muziejuje. Dažni muziejaus svečiai ir Lieporių pradinės mokyklos mokinukai .Muziejuje apsilanko visi mokyklos svečiai, buvę mokytojai, mokinių tėvai, renkasi buvę abiturientai. Jiems mokyklos muziejus – tarsi tiltas į praeitį.

Muziejus rengia parodas, ekspozicijas. „ Mokytojų hobi“, „Tautodailininkės Johanos Nakutienės darbų paroda“. Nėrinių paroda „ Proginiai nėriniai“. Mokytojų Dariaus Dirvelio ir Zigmo Rimgailos autorinė paroda „ Prakalbink medį“, mokytojos Sniegės Paksienės vadovaujama menų savaitė : „Ne vien tik retro…“, „Vienos dienos kronika“. Ypač įspūdinga muziejuje eksponuota buvo tautodailininkės, pedagogės Astos Liaudanskienės lėlių paroda „Siūtos lėlės“.

Kraštotyriniai darbai, kuriuos rašo jaunieji kraštotyrininkai kaupiami muziejuje. Vedamos pamokos: „Linelį auginau“, „Kraičio skrynia“, „Kryžiai Lietuvoje“, „Lieporių praeitis, dabartis, ateitis“, „Ten kur senoliai godas godojo“, „Mokyklos istorija“.

Muziejaus veikla kiekvienais metais įvertinama labai gerai. Mokyklos kraštotyrininkai aktyviai dalyvauja Šiaulių miesto Jaunųjų turistų centro ir Lietuvos Jaunimo turizmo centro organizuojamuose konkursuose ir konferencijose. Jų ir jų vadovių veikla nelieka nepastebėta ir vertinama Diplomais, Pagyrimo raštais, padėkomis:

 • 1999m. Padėka už gerai tvarkomą mokyklos muziejų nuo Šiaulių miesto Savivaldybės švietimo skyriaus.( V.Damskienė)
 • 2002m. Aukštaitijos – Žemaitijos regioninėje mokyklų muziejų apžiūroje laimėjome I vietą , įvertintas I (pirmo) laipsnio Diplomu.(EdvardasBrazlauskis)
 • 2002m. muziejus apdovanotas Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pagyrimo raštu( Edvardas Brazdauskis)
 • 2005m. Padėka nuo Šiaulių Kraštotyros Draugijos.( Raimundas Balza)
 • 2005m. Padėka nuo Šiaulių Jaunųjų turistų centro. (Romualdas Pelenis)
 • 2007m. Padėka nuo Lieporių bendruomenės centro.
 • 2007m. Padėka metraštininkams už kūrybišką veiklą.(V.Damskienė)
 • 2007m. Padėka nuo Lietuvos Jaunimo turizmo centro.( Evaldas Brazdauskis)
 • 2007m. Diplomas nuo Šiaulių Jaunųjų turistų centro.(driekt. Romualdas Pelenis)
 • 2007m. Padėka už gerą mokinių parengimą konkursui „Geriausias mokyklos muziejus“ apdovanoja Lietuvos jaunimo turizmo centras.(V.Petrevičienė)
 • 2007m. Padėka už dalyvavimą konkurse „Įdomiausio eksponato kelias į mokyklos muziejų. Lietuvos jaunimo turizmo centras( Vida Petrevičienė)
 • 2008m. Diplomas nuo Šiaulių Jaunųjų turistų centro.(Dir. Romualdas Pelenis)
 • 2008m. Padėka nuo Lietuvos Jaunimo turizmo centro.( Vida Petrevičienė)
 • 2009m. Padėka nuo Šiaulių Jaunųjų turistų centro už nuoširdų mokinių ir vadovių dalyvavimą kraštotyrinėje veikloje.( Romualdas Pelenis)
 • Padėka už dalyvavimą projekte „Europa visų mūsų namai“(Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka)
 • Padėka už mokinių kūrybiškumo ugdymą ir kraštotyros tradicijų puoselėjimą nacionalinėje mokinių ir jaunimo kraštotyros 2013-2015 m. ekspedicijoje Šiaulių mieste.(R.Pelenis)
 • Padėka už nacionalinei mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijai paruoštus prizininkus( Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras A.Sakevičius)

Muziejaus atsiliepimų knygoje puikuojasi reikšmingi įrašai ir palinkėjimai.

Pvz.: „Malonu buvo aplankyti mokyklos muziejų, prisiminti jos istoriją, susipažinti su naujovėmis, kurios atsirado mums išvykus…” (buvę abiturientai)
Mes sugrįžome po 10 metų, o atrodo, bėgiota čia dar neseniai. Ačiū už muziejų. Jis – tarsi tiltas į praeitį, kad ir nelabai tolimą…” Taip rašo buvę mokiniai.
Nuoširdūs ir užsienio draugų atsiliepimai.

Aš, Janina Šmitienė, dėkoju už gerus žodžius, palinkėjimus ir tariu, sugrįžkite dažniau. Jūs – mūsų paguoda, atpildas už mūsų rūpestį, ilgas darbo dienas…

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku