Pradinis Tvarkų aprašai

Tvarkų aprašai

: admin

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS  (2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-161)

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS IR PEDIKULIOZĖS TVARKOS APRAŠAS (2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-162)

MOKINIŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, SAVIRŪPOS PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-163)

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-164)

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKOS APRAŠAS (2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-165)

MOKINIŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (CUKRINIU DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR KITA), KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS (2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-166)

 

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2017-09-04 >>>

Dėl darbuotojų psichosocialinės rizikos vertinimo bei mobingo prevencijos 2021-08-30 Nr. V-41 >>>

Komandiruočių tvarkos aprašas 2020-12-31 Nr. V-129 >>>

Laisvų dienų suteikimo už papildomą veiklą tvarkos aprašas_2020-02-04 Nr. V-29 >>>

Lieporių gimnazijos sveikatos patikrinimo tvarkos aprašas >>>

Šiaulių miesto mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas (2023) >>>

Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka >>>

Nuotolinio ugdymo organizavimas >>>

Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo tvarkos aprašas >>>

Pagalbos teikimo mokiniams, turintiems nepatenkinamus įvertinimus tvarkos aprašas >>>

Švietimo pagalbos teikimo TA (1) >>>

Dėl mokinių priėmimo sąlygų >>>

Gimnazijos naudojimosi patalpomis tvarkos aprašas >>>

Laisvų dienų suteikimo už papildomą veiklą tvarkos aprašas_2020-02-04 Nr. V-29 >>>

Naudojimosi sporto sale ir sporto aiškštynu taisyklės 2020-11-15 Nr. V-119 >>>

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika >>>

Nuotolinio ugdymo organizavimas >>>

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas >>>>

 

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku