Pradinis Mokymas namuose

Mokymas namuose

: admin

Moksleivių mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis Švietimo ir mokslo bei sveikatos ministrų patvirtinta Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigije ir namuose organizavimo tvarkos aprašu (2012-09-26d,įsakymas Nr.V-1405) ir 2012-2013 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro(2011 m. birželio 7 d. įsak Nr. V-1016).
Mokymui namuose reikalingi šie dokumentai:

1. Gydytojų komisijos aktas,kuriame būtų pažymėtas ligos kodas ir nurodytas mokymo namuose laikas.
2. Tėvų prašymas.
Mokymo namuose pamokos trukmė 45 minutės. Pamokų skaičius nustatomas, vadovaujantis 2012-2013 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais.

Dėl mokymo namuose kreiptis į ugdymo skyriasu vedėją K. Ališauskaitę 224 kab. t. 453390.

Mokymo namuose tvarkos aprašas >>>

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku