Pradinis Mokyklos istorija

Mokyklos istorija

: admin

Šiaulių Lieporių vidurinės mokyklos istorija

Archeologiniai tyrinėjimai rodo, kad Lieporių teritorijoje sėsliai gyventa nuo IV a.pr.Kr.. Vijolės ir Šventupio upeliai juosia Lieporių gyvenvietės teritoriją ir sudaro takoskyros aukštumą. Lieporiai – vietovė, kurią skrodžia tiesus kaip styga 1836-1858m. nutiestas Rygos-Tilžės plentas. Lieporių simbolis- daugiau kaip pusantro šimto metų skaičiuojantis gamtos paminklas – Lieporių liepos.
Pirmoji mokykla, Lieporių pradinė mokykla, šioje vietovėje įkurta apie 1930-uosius metus.

senoji_mokykla

Šiame namelyje veikė mokykla

 

mokykla_01

Lieporių vidurinė mokykla įkurta 1975m.

Lieporių vidurinė mokykla įkurta 1975m.

1997m. 14-oji vidurinė mokykla, įamžinant Lieporių kaimą ir tuo pačiu vardu pavadintą naująjį mikrorajoną, pavadinta Lieporių vidurine mokykla.
Pirmasis mokyklos direktorius Algimantas Miltenis (1975-1999). Mokykla garsėja sustiprintu anglų kalbos mokymu. 1998 m. sukurtas mokyklos himnas (aut. S.Žukauskas), herbas, vėliava

Nuo 1999m. mokyklai vadovauja Sigita Malinauskienė.

1999m. mokyklos bendruomenė pirmą kartą įsijungė į tarptautinę Socrates Comenius projektinę veiklą ir nuolat aktyviai joje dalyvauja. Iki šiol vykdomi arba jau įgyvendinti 8 tarptautiniai projektai. Kasmet vykdomi savivaldybės projektai. Įgyvendinant profiliuoto ugdymo reformą, nuo 2000m. mokykla profilinė. Tais pačiais metais įkurtas muziejus.( vadovės E.Bačiūnienė ir J.Šmitienė). Vykdant Mokyklų tinklo pertvarką, nuo 2004m. mokykla – besigryninanti gimnazija. 2007 m. akredituotos vidurinio ugdymo programos, mokykla apsigynė gimnazijos statusą. 2006m. Pasirašyta asocijuotų mokyklų bendradarbiavimo sutartis su Aukštabalio pradine ir vidurine mokykla, 2007m. tokia pat sutartis pasirašyta su Lieporių pradine ir Gegužių vidurine mokykla.

Mokykloje kuriamos ir puoselėjamos tradicijos, bei kuriamas savitas mokyklos įvaizdis. Nuo 2003m. bendruomenės sprendimu įvesta mokyklinė uniforma, bei sukurtos abiturientų mantijos.
Mokykloje aktyviai veikia savivaldos institucijos, 2005m. įkurta nevyriausybinė organizacija, asociacija, „Lieporių mokyklos bendruomenė“, vienijant mokytojus, tėvus ir mokinius.
Mokiniai savo pomėgius gali realizuoti neformaliojo ugdymo veikloje. Tradiciniai mokyklos, miesto, apskrities, šalies, tarptautiniai renginiai: Avangardinių madų vakaras, poezijos ir muzikos vakaras, A.Miltenio vardo krepšinio taurės turnyras, apskrities Raštingumo konkursas, tarptautinis anglų kalbos festivalis “Žaidžiame Šekspyrą“, tarptautinis rokenrolo turnyras.

1975m. pirmaisiais mokyklos gyvavimo metais mokėsi 1486 mokiniai, dirbo 68 mokytojai.

2008/2009m.m. sukomplektuotos 28 klasės, mokosi 800 mokinių, dirba 80 mokytojų. Mokykloje gilios kalbinio ugdymo tradicijos, be gimtosios kalbos, šiuo metu mokoma anglų, vokiečių, rusų, prancūzų kalbų. Aktyviai diegiamos atnaujinto ugdymo turinio programos.

2009 metais mokykla tapo gimnazija.

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku