Pradinis Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

: admin

PROJEKTAS: „UGDYMO KARJERAI IR STEBĖSENOS MODELIŲ SUKŪRIMAS IR PLĖTRA BENDRAJAME LAVINIME IR PROFESINIAME UGDYME“

Šiandieniniame pasaulyje, kokią karjeros sritį bepasirinktume, viskas (technologijos, žinios, įstatymai ir t.t.) taip greitai keičiasi, kad vienintelis būdas „neiškristi iš važiuojančio traukinio“- nuolat mokytis ir tobulėti.

UGDYMO KARJERAI TIKSLAS – padėti gimnazistams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą(mokymosi, saviraiškos ir patirčių seką).
UGDYMO KARJERAI PASLAUGŲ SISTEMA – tai organizuotų priemonių visuma, padedanti kryptingai plėtoti asmens ir bendrąsias karjeros kompetencijas.

Į UGDYMO KARJERAI PASLAUGAS ĮEINA:
ugdymas karjerai;
karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimas, analizė, sisteminimas ir suteikimas;
karjeros konsultavimas – tai pažinimo, norų, galimybių derinimas, tikslų iškėlimas ir jų įgyvendinimas.

DOKUMENTAI: „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas“, – patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4d. įsakymu Nr.V-1090/A1-314 „Ugdymo karjerai programa“

Ugdymo karjerai specialistė: Lina Žukauskienė (355 kab.) Darbo laikas pirmadienį – penktadienį nuo 8:00 – 15:00.

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku