Pradinis Savarankiško mokymosi galimybės

Savarankiško mokymosi galimybės

: admin

Savarankiškas mokinių mokymasis organizuojamas pagal „MOKYMOSI PAGAL FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS (IŠSKYRUS AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ PROGRAMAS) FORMŲ IR MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠĄ”, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2012-06-28d.įsakymu Nr. V-1049 Dėl mokymosi formų kreipkitės į direktoriaus pavaduotoją ugdymui S.Urbą (224A kab. tel. 453390)

Plačiau >>>

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku