Pradinis Savarankiško mokymosi galimybės

Savarankiško mokymosi galimybės

Savarankiškas mokinių mokymasis organizuojamas pagal “MOKYMOSI PAGAL FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS (IŠSKYRUS AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ PROGRAMAS) FORMŲ IR MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠĄ”, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2012-06-28d.įsakymu Nr. V-1049 Dėl mokymosi formų kreipkitės į direktoriaus pavaduotoją ugdymui S.Urbą (224A kab. tel. 453390)

Plačiau >>>