Pradinis Comenius projektai

Comenius projektai

: admin

Tarptautiniai projektai:
1. Comenius daugiašalės partnerystės projektas „A Cultural Journey through Europe Wonderland”

1.1. Pirmasis projekto susitikimas Lenkijoje, Szczecino mieste.

Veikla projekto metu >>>
„Kultūrinė kelionė po Europą – svajonių šalį“ prasidėjo Lenkijoje

1.2. Antrasis projekto susitikimas Ispanijoje, Aviles mieste.
Veikla projekto metu >>>
„Kultūrinė kelionė po Europą – svajonių šalį“ tesėsi Ispanijoje

1.3. Trečiasis projekto susitikimas Rumunijoje, Resitos mieste.

Veikla projekto metu >>>
„Kultūrinė kelionė po Europą – svajonių šalį“ tesėsi Rumunijoje
1.4. Ketvirtasis projekto susitikimas Lietuvoje, Šiaulių mieste.

Veikla projekto metu >>>
Tarptautinio Comenius projekto „A Cultural Journey through Europe Wonderland“ dalyvių susitikimas Šiauliuose
1.5 Penktasis projekto susitikimas Rumunijoje, Iasi mieste.

Veikla projekto metu >>>

1.6 Šeštasis projekto susitikimas Turkijoje, Zile mieste.

Veikla projekto metu >>>
Šeštoji “Kultūrinės kelionės po Europą stebuklų šalį“ stotelė – Zilė miestas, Turkijoje

1.7 Septintasis projekto susitikimas Portugalijoje, Vila Verde mieste
Veikla projekto metu >>>
Susitikimas Portugalijoje, Vila Verde mieste

1.8 Aštuntasis projekto susitikimas Itallijoje, Veronos mieste.
Veikla projekto metu >>>
Paskutinė stotelė – Verona

2. Asistentų praktika
Comenius asistentų praktika
Asistentė Sarah Caruso
Iš asistentės italės Sarah Caruso dienoraščio