Pradinis Gimnazijos mokytojai

Gimnazijos mokytojai

2019-2020 m.m.

Lietuvių kalba

1. Aida Šliažienė, mokytoja metodininkė
2. Asta Valantinavičienė, mokytoja metodininkė
3. Rita Norkutė, mokytoja metodininkė
4. Sandra Puzarienė, mokytoja metodininkė
5. Irmina Petrauskienė, mokytoja metodininkė
6. Silva Margaitienė, mokytoja metodininkė

Rusų kalba
1. Tamara Dudik, mokytoja metodininkė
2. Nadiežda Stungienė, mokytoja metodininkė

Anglų kalba
1. Sigita Šernaitė, mokytoja metodininkė
2. Vida Kutinienė, vyresnioji mokytoja
3. Sigita Valuckienė, mokytoja metodininkė
4. Natalja Drozdova, mokytoja metodininkė
5. Žana Bareikienė , mokytoja metodininkė
6. Ingrida Railienė, mokytoja metodininkė
Vokiečių kalba
1. Antanė Pikienė, vyresnioji mokytoja

Prancūzų kalba
1. Kristina Venzlauskienė, mokytoja

Matematika
1. Živilė Renusė, vyresnioji mokytoja
2. Zita Mačiulienė, mokytoja metodininkė
3. Rolandas Šidlauskas, mokytojas metodininkas
4. Jolita Sketerskienė, mokytoja metodininkė

Informacinės technologijos
1. Jovita Navickienė, inf.techn.mokytoja metodininkė, vyresnioji matematikos mokytoja
2. Saulius Bušininkas, mokytojas

Matematika,ekonomika
1. Lina Tubienė, vyresnioji mokytoja

Fizika
1. Virginijus Kukulskis, mokytojas metodininkas
2. Remigijus Pozniakovas, mokytojas metodininkas
3. Saulius Urbas, vyresnysis mokytojas

Geografija
1. Loreta Kundrotienė, mokytoja metodininkė
2. Renata Kulevičienė, vyresnioji mokytoja

 

Biologija

1. Rolanda Kaluginienė, mokytoja metodininkė
2. Kristina Ališauskaitė, mokytoja metodininkė
3. Edita Leparskienė, vyresnioji mokytoja.

Chemija
1. Daiva Jemeljanovienė, mokytoja metodininkė
2. Stepanija Žukienė, vyresnioji mokytoja

Istorija,pilietiškumo pagrindai
1. Nijolė Rudienė, mokytoja metodininkė
2. Mangirdas Šlapelis, mokytojas metodininkas
3. Irena Dagienė, mokytoja metodininkė

Dailė, braižyba
1. Darius Dirvelis, mokytojas

Technologijos
1. Živilė Staškauskienė, mokytoja ekspertė
2. Darius Dirvelis, mokytojas metodininkas
3. Reda Šteimantienė, mokytoja metodininkė

Kūno kultūra
1. Dainius Bertulis, mokytojas metodininkas
2. Robertas Stankevičius, vyresnysis mokytojas
3. Jūratė Bertulienė, mokytoja metodininkė

Psichologija
1. Sonata Mauragienė, mokytoja

Muzika
1. Ramūnas Mikalauskas, vyresnysis mokytojas
2. Eugenijus Andrulis, vyresnysis mokytojas
3. Aurelija Meškauskienė, mokytoja metodininkė

Tikyba
1. Egidijus Venckus, mokytojas

Etika
1. Laima Gricienė, vyresnioji mokytoja

Teatras
1. Orinta Jazdauskaitė-Juozapaitė, mokytoja

Šokis
1. Algimantas Arlauskas, mokytojas metodininkas

Būrelių vadovai
1. Mindaugas Macaitis, informacinių technologijų vadovas
2. Arūnas Staškauskas, fitneso vadovas
3. Saulius Bušininkas “Sniego gniūžtės” būrelio vadovas


 

KLASĖS AUKLĖTOJAI
2019/2020

Ia klasė – Asta Valantinavičienė
Ib klasė – Sigita Valuckienė
Ic klasė – Jolita Sketerskienė
Id klasė – Irmina Petrauskienė
Ie klasė – Aida Šliažienė
If klasė – Ingrida Railienė

IIa klasė – Aurelija Meškauskienė
IIb klasė – Edita Leparskienė
IIc klasė – Nijolė Rudienė
IId klasė – Mangirdas Šlapelis
IIe klasė – Renata Kulevičienė

IIIa klasė – Sandra Puzarienė
IIIb klasė – Remigijus Pozniakovas
IIIc klasė – Silva Margaitienė
IIId klasė – Jurgita Borusienė
IIIe klasė – Živilė Staškauskienė

IVa klasė – Irena Dagienė
IVb klasė – Laima Gricienė
IVc klasė – Lina Tubienė
IVd klasė –Rita Norkutė

 


Mokytojo pareigybės aprašymas >>> | Mokytojo pareigybės aprašymas >>>