Pradinis Gimnazijos mokytojai

Gimnazijos mokytojai

: admin

2022-2023 m.m.

Lietuvių kalba ir literatūra
1. Aida Šliažienė, mokytoja metodininkė
2. Asta Valantinavičienė, mokytoja metodininkė
3. Rita Norkutė, mokytoja metodininkė
4. Sandra Puzarienė, mokytoja metodininkė
5. Irmina Petrauskienė, mokytoja metodininkė
6. Silva Margaitienė, mokytoja metodininkė

Rusų kalba
1. Neli Manko, mokytoja metodininkė
2. Nadežda Stungienė, mokytoja metodininkė

Anglų kalba
1. Sigita Valuckienė, mokytoja metodininkė
2. Žana Braslauskienė , mokytoja metodininkė
3. Ingrida Railienė, mokytoja metodininkė
4. Mindaugas Dambrauskas, mokytojas metodininkas
5. Julija Vaišviliene, mokytoja metodininkė
6. Aistė Bosienė, mokytoja
7. Vida Kutinienė, vyresnioji mokytoja
8. Regina Šiaurytė, mokytoja metodininkė

Vokiečių kalba
1. Antanė Pikienė, vyresnioji mokytoja

Prancūzų kalba
1. Ramunė Švėgždienė, mokytoja

Italų kalba
1. Lina Žukauskienė, mokytoja.  Karjeros specialistė

Matematika
1. Živilė Renusė, vyresnioji mokytoja
2. Zita Mačiulienė, mokytoja metodininkė
3. Rolandas Šidlauskas, mokytojas metodininkas
4. Jolita Sketerskienė, mokytoja metodininkė
5. Diana Turauskienė, vyresnioji mokytoja

Informacinės technologijos
1. Jovita Navickienė, inf.techn.mokytoja metodininkė, vyresnioji matematikos mokytoja
2. Saulius Bušininkas, mokytojas

Matematika, ekonomika
1. Lina Tubienė, vyresnioji mokytoja

Fizika
1. Virginijus Kukulskis, mokytojas metodininkas
2. Remigijus Pozniakovas,  mokytojas metodininkas, inžinerija, vyr. matematika
3. Saulius Urbas, vyresnysis mokytojas

Geografija
1. Loreta Kundrotienė, mokytoja metodininkė
2. Renata Kulevičienė, vyresnioji mokytoja

 

Biologija

1. Rolanda Kaluginienė, mokytoja metodininkė
2. Kristina Ališauskaitė, mokytoja metodininkė
3. Edita Leparskienė, mokytoja metodininkė

Chemija
1. Daiva Jemeljanovienė, mokytoja metodininkė
2. Teresė Šėporaitienė, vyresnioji mokytoja

Istorija, pilietiškumo pagrindai
1. Nijolė Rudienė, mokytoja metodininkė
2. Mangirdas Šlapelis, mokytojas metodininkas
3. Irena Dagienė, mokytoja metodininkė

Dailė, braižyba
1. Darius Dirvelis, mokytojas
2, Živilė Staškauskienė, mokytoja metodininkė

Technologijos
1. Živilė Staškauskienė, mokytoja ekspertė
2. Darius Dirvelis, mokytojas metodininkas
3. Reda Šteimantienė, mokytoja metodininkė

Kūno kultūra
1. Dainius Bertulis, mokytojas metodininkas
2. Robertas Giedraitis, mokytojas metodininkas
3. Jūratė Bertulienė, mokytoja metodininkė

Psichologija
1. Gintarė Mikolajūnienė, mokytoja

Muzika
1. Ramūnas Mikalauskas, vyresnysis mokytojas
2. Eugenijus Andrulis, vyresnysis mokytojas
3. Mykolas Dankis, mokytojas

Etika
1. Laima Gricienė, vyresnioji mokytoja
2. Ingrida Saunorienė, mokytoja metodininkė

Teatras
1. Orinta Jazdauskaitė-Juozapaitė, mokytoja

Šokis
1. Algimantas Arlauskas, mokytojas metodininkas

Būrelių vadovai
1. Mindaugas Macaitis, fotografijos būrelio vadovas
2. Arūnas Staškauskas, fitneso būrelio vadovas
3. Saulius Bušininkas, “Sniego gniūžtės” būrelio vadovas


Klasių vadovų  sąrašas 2022-2023 m. m.

Ia – Renata Kulevičienė
Ib – Mangirdas Šlapelis
Ic- Živilė Renusė
Id-Remigijus Pozniakovas
Ie- Aistė Bosienė

IIa – Sandra Puzarienė
IIb – Živilė Staškauskienė
IIc – Neli Manko
IId – Silva Margaitienė
IIe – Jūratė Bertulienė

IIIa – Laima Gricienė
IIIb – Žana Braslauskienė
IIIc – Irena Dagienė
IIId – Lina Žukauskienė
IIIe – Rita Norkutė

IVa – Asta Valantinavičienė
IVb – Sigita Valuckienė
IVc – Jolita Sketerskienė
IVd – Irmina Petrauskienė
IVe – Aida Šliažienė
IVf – Ingrida Railienė

 


Mokytojo pareigybės aprašymas >>> | Mokytojo pareigybės aprašymas >>>


 

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku