Pradinis Informacija tėvams

Informacija tėvams

: admin

Prašymas dėl važiavimo išlaidų kompensavimo (.doc) >>
Šiaulių m. savivaldybės tarybos sprendimas >>>
Važiavimo išlaidų kompensavimo tvarka >>>


Važiavimo išlaidos kompensuojamos:
• kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems gimnazijos mokiniams;
• važiuojant priemiestinio, reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo susisiekimo
autobusais, keleiviniais traukiniais;
• iš Savivaldybės biudžeto skirtų lėšų.

Važiavimo išlaidos kompensuojamos vienu iš būdu:
• mokinys perka važiavimo bilietus ir mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 5 d. pateikia juos gimnazijai ( į raštinę, sekretorei)
• mokinys, gyvenantis kaime ar miestelyje, iki kiekvieno mėnesio 15 d. gimnazijai pateikia prašymą gauti mėnesinį bilietą ( į raštinę, sekretorei). Gavęs tokį bilietą, mokinys nebeturi teisės pateikti kitų važiavimo bilietų gimnazijai.

Važiavimo išlaidų kompensacijos išmokamos:
• Savivaldybės administracijai iki kiekvieno mėnesio 25 d. pervedant kompensacijos sumą gimnazijai;
• tėvams (globėjams) pateikus prašymą, kompensacijos suma pervedama į tėvų (globėjų) prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.

Mokinių vežiojimo organizavimas:
• geltonuoju autobusu vežiojami 1-8 klasių mokiniai, gyvenantys ne Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;
• specialiaisiais maršrutais Savivaldybės užsakytu transportu vežiojami 1-8 klasių mokiniai, gyvenantys vietovėse, esančiose toliau nei trys kilometrai nuo Šiaulių miesto, kur nekursuoja vietinio (priemiestinio) ir tolimojo susisiekimo maršrutų autobusai. Atskiras maršrutas formuojamas esant ne mažesnei nei 15 mokinių grupei;
• vežiojami Šiaulių rajone gyvenantys mokiniai, priimti į gimnaziją iki 2008 m. lapkričio 20 d.;
• iki kiekvienų metų rugsėjo 7 d. ir gruodžio 21 d. tėvai (globėjai) pateikia gimnazijai prašymą dėl reikalingo mokinio vežiojimo geltonuoju autobusu ar specialiuoju maršrutu.
Teisės aktai, reglamentuojantys mokinių vežiojimo tvarką bei vežiojimo išlaidų kompensavimą:
• Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. T-316 „Dėl važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams ir vaikų globos įstaigose gyvenantiems vaikams taisyklių patvirtinimo“;
• Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. A-1657 „Dėl mokinių vežiojimo tvarkos aprašo patvirtinimo


Dėl mokinių privalomojo sveikatos draudimo
IR AŠTUONIOLIKAI SUĖJUS MOKSLEIVIAI LIEKA APDRAUSTI SVEIKATOS DRAUDIMU

Pastaruoju metu ligonių kasos gauna klausimų dėl moksleivių, kuriems sukako 18 metų, privalomojo sveikatos draudimo. Būna atvejų, kai toks moksleivis sveikatos priežiūros įstaigoje išgirsta, kad už gydymo paslaugas reikės mokėti, nes asmens draustumas neužfiksuotas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) informacinėje duomenų bazėje.

Ši duomenų bazė nuolat atnaujinama remiantis informacija iš Gyventojų registro apie nuolatinius Lietuvos gyventojus ir laikinai čia įsikūrusius, į ją patenka duomenys iš „Sodros“, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kitų valstybės institucijų, aukštųjų mokyklų. Gaunamų duomenų bei pačių draudžiamųjų pateiktų dokumentų pagrindu pagal Sveikatos draudimo įstatymą kiekvienas Lietuvos gyventojas priskiriamas atitinkamai draudžiamųjų grupei (dirbantieji, pensininkai, vaikai, moksleiviai, studentai, bedarbiai ir kiti). Visi draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu įskaitos duomenys iš VLK duomenų bazės automatiškai perduodami į teritorines ligonių kasas, šia asmens draustumo patikra naudojasi sutartis su ligonių kasa sudariusios gydymo įstaigos, vaistinės.

Ši informaciją apie asmens draustumą greitai sužinoti įgalinanti sistema itin svarbi. Tuo atveju, kai gyventojas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, už gydymo paslaugas (išskyrus būtinąją pagalbą) turi mokėti pats asmuo pagal nustatytus paslaugų įkainius. Jei gydymo įstaiga, nepatikrinusi asmens draustumo, suteiks tokias paslaugas ir nepaprašys už jas sumokėti, ji patirs nuostolių, nes ligonių kasos už tokiems asmenims suteiktas gydymo paslaugas (išskyrus būtinąją pagalbą) nemoka.
Įsidėmėtina, kad pagal Sveikatos draudimo įstatymą (6 straipsnio 4 dalies 7 punkto nuostatos) Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis. VLK yra sudariusi duomenų teikimo sutartis su visomis teisėtai Lietuvoje veikiančiomis aukštosiomis mokyklomis ir gauna duomenis apie jų dieniniuose skyriuose studijuojančiuosius. Deja, tokių duomenų kol kas nepateikia bendrojo lavinimo, profesinės, aukštesniosios mokyklos.

Todėl, kai moksleiviams sukanka 18 metų (iki tol jie visi draudžiami pagal Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 6 punkto nuostatas kaip asmenys iki 18 metų), jie turi atvykti į teritorinę ligonių kasą arba jos atstovą savivaldybėje. Būtina pateikti asmens tapatybės kortelę arba pasą bei galiojantį moksleivio pažymėjimą (neturint pastarojo – pažymą iš mokyklos). Moksleivio draustumą patvirtinantys duomenys įtraukiami į informacinę duomenų bazę, kuria naudojasi ir visos gydymo įstaigos. Tik tuomet moksleivis pateks į apdraustųjų valstybės lėšomis kategoriją ir jam sveikatos priežiūros įstaigose, sudariusiose sutartį su ligonių kasa, bus teikiamos nemokamos gydymo paslaugos.


Teisinė bazė
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija >>>

Lietuvos Respublikos konstitucija >>>

LR SMM įsakymas „Dėl tabako, alkoholio, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos švietimo įstaigose

LR SMM įsakymas „Dėl vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo” >>>

Švietimo įstatymas >>>

Švietimo strategija 2013-2022 m. >>>

Vaiko teisių konvencija >>>

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku