Pradinis Mokymosi aplinka

Mokymosi aplinka

Mokiniai, laisvu nuo pamokų metu, gali naudotis tyliąja skaitykla, biblioteka, informaciniu centru, treniruoklių sale, lankytis gimnazijos muziejuje bei bufete. Mokiniai gali dalyvauti  “Junior Achievement”, “Verslo klubo” veikloje, tobulinti savo gebėjimus bendrųjų kompetencijų užsiėmimuose “Gimnazisto sėkmės mokykloje ” bei lankyti nemokamas konsultacijas.