Pradinis Konsultacijos spec. poreikių ir silpnai besimokantiems mokiniams