Pradinis Karjeros centro naudingos nuorodos

Karjeros centro naudingos nuorodos

: admin

www.profesijuklasifikatorius.lt


www.lamabpo.lt interneto svetainė:

 • konkursinio balo skaičiuoklė;
 • aukštųjų mokyklų priėmimo komisijų adresai, telefonai, faksai, elektroninio pašto adresai ir interneto svetainės;
 • studentų priėmimo į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas sąlygos;
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

www.mukis.lt interneto svetainė:

 • Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema.

www.smm.lt interneto svetainė:

 • brandos egzaminai.
 • apie stojimą į aukštąsias mokyklas.
 • apie mokymąsi profesinio mokymo įstaigose.

www.aikos.smm.lt interneto svetainė:

 • supažindinimas bendrojo lavinimo mokyklų mokinių su svarbiausiomis profesijomis, darbo pasauliu, mokymosi aukštosiose mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose galimybėmis.
 • pagalba pasirenkant specialybę, kurią galima įgyti pirmą kartą ar persikvalifikuojant.
 • informacija apie švietimo sistemą reglamentuojančius teisės aktus, profesinio informavimo paslaugas, galės užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus.

www.kastu.lt internetinė svetainė:

 • informuoja jaunimą apie sudaromas galimybes studijuoti užsienyje (Danijos, Švedijos, Nyderlandų, Anglijos ir Škotijos aukštosiose mokyklose), suprantamomis sąlygomis organizuoja stojimo procesą į užsienio aukštąsias mokslo įstaigas bei padeda ieškoti atsakymų į visus klausimus, susijusius su studijomis ir gyvenimu užsienyje.

www.egzaminai.lt interneto svetainė:

 • informuoja apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus, įskaitas, valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, atlieka tarptautinius tyrimus.
 • pateikia informaciją apie egzaminų tvarkaraštį, įskaitas, egzaminų programas, užduotis, vykdymo instrukcijas, vertinimą.

www.euroguidance.lt interneto svetainė:

 • profesijų aprašai.
 • ŠMPF išleistas gidas „Susipažink. Įvertink. Važiuok“.
 • Filmai apie profesijas.
 • Filmukai „Karjeros planavimo žingsniai“.
 • Testai.

www.kurstoti.lt interneto svetainė:

 • Informacija apie LR aukštųjų mokyklų studijų programų kokybę.
 • Informacija apie mokymosi galimybes Lietuvoje: visa informacija apie Lietuvos aukštąsias mokyklas, kolegijas: bendrojo priėmimo taisyklės, sąlygos.

www.studijos.lt – pateikiama informacija apie visas Lietuvos aukštąsias mokyklas, kolegijas. Pasirinkę mokymo įstaigą, mokymo programą ir įvedę balus, galėsite apskaičiuoti savo konkursinį balą. Šiame puslapyje taip pat rasite egzaminų užduotis.


www.stojimai.lt – pateikiama informacija apie visas Lietuvos aukštąsias mokyklas, kolegijas. Pasirinkę mokymo įstaigą, mokymo programą ir įvedę balus, galėsite apskaičiuoti savo konkursinį balą. Šiame puslapyje taip pat rasite egzaminų užduotis.


www.kpmpc.lt interneto svetainė – kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.


www.svis.smm.lt – švietimo valdymo informacinė sistema. Oficiali informacija apie švietimo būklę (nacionaliniai rodikliai, mokyklų ir rajonų informacinės kortelės, kita statistinė informacija apie bendrojo lavinimo valstybines ir savivaldybių mokyklas).


www.tinklas.lt – Lietuvos mokyklų ir jų interneto svetainių sąrašas, nuorodos į mokomosios medžiagos svetaines.


www.cv.lt interneto svetainė – E-laikraštis „Mano studijos“.


www.uzt.lt – informacijos bei darbo rinkos tendencijas ir prognozes apie profesijas galite rasti šiame internetiniame puslapyje.


www.cvbankas.lt – darbo bei darbuotojų paieška internete, CV duomenų bazė, atnaujinama kiekvieną dieną.


www.europass.lt – svetainė apie Europos Sąjungoje į vieną aplanką apjungtus ir patobulintus iki šiol galiojusius su asmens kvalifikacija ir kompetencijų skaidrumu susijusius dokumentus: pažymėjimus, sertifikatus.


www.es-isidarbinimas.lt – svetainė įsidarbinimo Europos Sąjungos institucijose klausimais.


www.ec.europa.eu/ – mokymosi/studijų galimybės, nacionalines švietimo sistemos, mobilumo programos ir jų finansavimas bei naudinga informacija vykstantiems į kitas šalis.


www.discriminationatwork.eu – karjeros konsultantų poreikiams pritaikytą informaciją apie diskriminaciją darbe, akcentuojant tuos diskriminacijos darbe aspektus, kurie yra aktualūs šios specialybės profesionalams, paaiškinant sudėtingus teisinius aspektus jiems suprantamu būdu. Informacija papildyta teisiškai nagrinėtais realiais diskriminacijos atvejų aprašymais, kuriuose atsiskleidžia diskriminavimo darbe formos ir problemos“.


www.studinfo.lt – studijos užsienyje


www.lmnsc.lt – Lietuvos mokinių nefo


Testai mokiniams

Valstybinis studijų fondas (apie paskolas)

Studijų kokybės vertinimo centras

Profesijų aprašai

Darbo paieška, patarimai, savanorystė, mano CV

Apie savanorystę (tarptautinę, Lietuvoje).

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku