Pradinis Naujienos Metų mokytoja – Jovita Navickienė

Metų mokytoja – Jovita Navickienė

: admin

Jei IT egzamine lyja šimtukais, tai jie nukrenta Lieporių gimnazijoje. Tuos šimtukus Šiaulių miestui pelno Lieporių gimnazijos IT mokytojos Jovitos Navickienės mokiniai. Jie ir olimpiadų bei konkursų laimėtojai, tarptautinių IT varžybų ir projektų dalyviai bei laimėtojai, ženkliai viršijantys Šiaulių miesto ir respublikos IT egzamino vidurkius. 2023 metais informacinių technologijų VBE balų vidurkis Šiaulių mieste 39,62, respublikoje 47,1, o Lieporių gimnazijoje 77,5 ir tai ne atsitiktiniai, bet kiekvienais metais pasikartojantys rezultatai.

„Iškiliųjų mokytojų žiedas: jie keičia jaunų žmonių gyvenimus. Pristatome Lietuvos mokytojų aukso fondą, kurie pasiekia puikius rezultatus ir dėl to nusipelno būti vadinami Mokytojais iš didžiosios raidės“ taip apie Šiaulių Lieporių gimnazijos informacinių technologijų mokytoją  metodininkę Jovitą Navickienę rašo žurnalas „Reitingai“  (2020 m. gruodis -2021 m. gegužė Nr. 2 (14).

Jovita Navickienė, Lieporių gimnazijos informatikos mokytoja metodininkė, gimnazijoje dirba nuo 2003 metų. 2011 metais jai suteikta informacinių technologijų mokytojo metodininko kvalifikacija.

Nuo 2013 metų Lieporių gimnazijos abiturientus informacinių technologijų egzaminui ruošia mokytoja Jovita Navickienė. Ir kiekvienais metais džiaugiamės puikiais egzamino rezultatais. Dar nebuvo, kad kuris nors mūsų mokyklos moksleivis neišlaikytų egzamino. Žurnalas „Reitingai“ kas metai skelbia 50 gimnazijų, šalyje geriausiai išmokančių informacinių technologijų, tai mūsų mokykla įsitvirtinusi tarp 30 geriausiųjų dėl mokytojos J. Navickienės pastangų.

IT VBE laikymo metai Vieta Šiauliuose Balų vidurkis
2018 1 81,6
2019 1 79,13
2020 1 75,64
2021 2 72,78
2022 1 68,33
2023   77,54

1 lentelė. Informacinių technologijų VBE rezultatai

 

Metai iš metų J. Navickienė yra nuolatinė Šiaulių miesto informatikos olimpiados  vertinimo komisijos narė. Atlieka informacinių technologijų mokytojų praktinės veiklos vertinimą ginantis informatikos mokytojo metodininko kvalifikaciją.

Mokytojos skatinami ir rengiami mokiniai savo jėgas išbando tarptautiniuose konkursuose. Jos ruošti mokinai nuolatiniai tarptautinio informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ dalyviai, du kartus laimėjo atranką ir puikiai pasirodė „Venspilis IT Challenge“, dalyvavo tarptautiniame informacinių technologijų konkurse „Olympis“, Europe code week“, „Saugesnio interneto“ renginiuose.

2021-2022 mokslo metais J. Navickienės IVB klasės mokinys Rokas Valiulis Šiaulių miesto II-IV gimnazijos klasių mokinių informatikos olimpiadoje užėmė III vietą. 2022-2023 mokslo metais mokytojos Jovitos Navickienės IVC klasės mokinai Juozas Kavaliauskas ir Emilis Mozeris Šiaulių miesto II-IV gimnazijos klasių mokinių informatikos olimpiadoje užėmė II vietas.

Mokinių informatikos žinių ir įgūdžių gilinimui mokytoja pasitelkia ir kitas veiklas. Iniciatyvi mokytoja organizuoja mokiniams paskaitas ir mokymus „Dirbtinio intelekto metodų nauda ir taikymas šiuolaikinėse sistemose“ (doc. dr. Pavel Stefanovič, VILNIUS TECH), „Mokonomikos“ pamoka, dalyvavimas STEAM programose: „Programų sistemų testavimas“, „Android aplikacijų kūrimas“, „Projektavimas 2D ir 3D aplinkoje“.

Pamokose mokytoja naudoja įvairius inovatyvius mokymo ir vertinimo metodus. Programavimo mokymui pasitelkia Vilnius TECH automatizuotą programavimo mokymo informacinę sistemą APROMIS. Ši sistema ne tik leidžia parinkti individualias užduotis, bet ir suteikia galimybes mokiniams mokytis individualiu tempu ir įsivertinti rezultatus, didina mokinio ir mokytojo darbo efektyvumą.

  1. Navickienė aktyvi įvairių tarptautinių projektų įgyvendinimo dalyvė: „The Family We Call Europe“, „Improve Digital Competence in Adult People“, „Empowering Students Trough Pear Learning Strategies“, „Empowering Students Trough Pear Learning Strategies“. Koordinavo mokykloje Erasmus+ KA2 tarptautinį projektą „Adventurous math and science“. Mokytoja yra puikiai įvaldžiusi anglų kalbą, todėl savo patirtimi dalijasi ir su užsienio kolegomis vesdama jiems įvairius STEAM užsiėmimus anglų kalba.
  2. Navickienė visada mokosi naujų dalykų, nuolat tobulina savo kvalifikaciją kursuose, seminaruose, konferencijose. Dalyvavo „Erasmus+“ programos „STEAM – Centered Classroom“ 5 dienų kursuose Valensijoje, 16 savaičių mokymuose, surengtuose pagal KTU modulio „Programavimas Python kalba“ (T120M171) programą. Mokymų apimtis – 6 kreditai, trukmė  – 16 savaičių, Vilnius TECH 10 val. informacinių technologijų mokytojams skirtuose  nuotoliniuose mokymuose „Dirbtinio intelekto mokymas mokykloje pagal atnaujintas bendrojo ugdymo IT programas“ ir kituose, mokėsi 60 val. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programoje „Vaizdo pamokų ir skaitmeninio turinio dirbtuvės“.
  3. Navickienė noriai ir aktyviai savo patirtimi dalinasi su kitais mokytojais. Keletą kartų vadovavo pedagoginei praktikai, skaitė šiuos pranešimus konferencijose „Integruota matematikos ir IT pamoka „Skaičiaus PI diena“, „Informatinio mąstymo ugdymas mokant algoritmavimo ir programavimo“ir matematikos, IT, ekonomikos metodinėje grupėje ,,Hodografo brėžimo uždavinių sprendimas su Geogebra“, „Google Disko naudojimas“, „H5P programos galimybės“ ir pristatė integruotą programavimo ir matematikos interaktyvią užduotį 4 gim. kl. „Paieška nesutvarkytame sąraše. Moda“. Nuolat veda integruotas ir atviras pamokas, yra gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo  grupės narė.

Jovita Navickienė 2017 metais apdovanota Lieporių gimnazijos garbės ženkleliu „Lieporių garbė“.

Reikšmingą vietą Jovitos gyvenime užima savanoriška veikla. Jovita savo iniciatyva padėjo gimnazijos ir miesto mokytojams pandemijos metu įsisavinti 365 Microsoft Office Teams programą, neatlygintinai dalyvauja kraujo donorystės akcijose, kiekvienais metais gimnazijos bendruomenei organizuoja mokymus įsisavinant pačias naujausias technologijas.

Mokytojos aktyvumas, noras ne tik mokyti kitus, bet ir pačiai tobulėti, siekti vis naujų iššūkių įkvepia tiek gimnazistus, tiek mokyklos ir miesto kolegas, nes tokių mokytojų,  kaip Jovita dėka keliamas mokytojo profesijos prestižas ir įgyvendinami mokinių lūkesčiai.

Galbūt Jus sudomins

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku