Pradinis Metraštis Jaunieji kūrėjai mokosi Lieporių gimnazijoje