Pradinis Metraštis Laisvė – turtas, kurį reikia saugoti