Pradinis Metraštis Nuo ugdymo prie ugdymosi

Nuo ugdymo prie ugdymosi

: admin

Šiaulių Lieporių gimnazijoje vyko tradicinė mokytojų, tėvų bei mokinių veiklos kokybės įsivertinimo konferencija „Nuo ugdymo prie ugdymosi – savivaldumo įtaka mokymosi pasiekimams“. Konferencijos dalyvius sveikino gimnazistai Gytis, Domas ir jų muzikos mokytojas Mykolas Dankis.

Gimnazijos direktorė S. Malinauskienė pateikė gimnazijos veiklos programos ataskaitą. Mokinių tarybos pirmininkė I. Skablauskaitė ir pavaduotoja E.Pilipuitė pristatė Mokinių tarybos veiklos ataskaitą ir džiaugėsi renginių gausa bei įvairumu.

Konferencijos dalyviams veiklos kokybės įsivertinimo grupės vadovė A. Šliažienė pristatė tobulinto veiklos rodiklio 2.3.1. Mokymasis. Savivaldumas mokantis pokyčių duomenis bei giluminę veiklos rodiklių 2.3.1. Mokymasis. Mokymosi konstruktyvumas. Mokymosi socialumas ir 3.2.2. Virtualios aplinkos analizę.

Apie gebėjimą mokytis savarankiškai ir prisiimti atsakomybę bei pagalbą mokantis skaitė psichologė S. Mauragienė. Kokią įtaką saviraiška turi mokymuisi arba Menininkų suolelis kviečia, kalbėjo fizikos mokytojas V. Kukulskis.

Dirbdami grupėse konferencijos dalyviai išskyrė stipriąsias gimnazijos sritis – aukštą mokytojų kvalifikaciją, saugią aplinką, stiprią bendruomenę, aktyvias pertraukas, dėmesį IT, jaukią aplinką, Menininkų suolelį, tradicijas, popamokinius renginius ir kt. Kaip galimybę įvardijo daugiau pamokų kitose erdvėse, platų galimybių spektrą saviraiškai, vyresniųjų mokinių pagalbą jaunesniems, projektinių veiklų vykdymą.

Gimnazijos bendruomenė pasižymi sutelktumu, nesvarbu, ar planuojant ir įgyvendinant veiklas, ar pasitinkant šventes. Tad gimnazijos mokytojų choras sujungė visus dalyvaujančius konferencijoje – kai atvažiuoja Kalėda, dainuoja visa salė.

Šiaulių Lieporių gimnazijos mokytojos Rita Norkutė, Aida Šliažienė

Galbūt Jus sudomins

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku