Pradinis Metraštis Konferencijoje – apie įsivertinimo ir pažangos ryšį

Konferencijoje – apie įsivertinimo ir pažangos ryšį

: admin

Kiekvienais metais Lieporių gimnazijos bendruomenė praėjusius metus aptaria veiklos kokybės įsivertinimo konferencijoje, kurioje dalyvauja ne tik mokytojai, bet ir tėvai bei mokiniai. Šiemetinės konferencijos tema ,,Įsivertinimo įtaka mokinio pasiekimams ir pažangai“.

Konferencijos dalyvius sveikino Rapolo ir Luko duetas, sveikinimo žodį tarė ir gimnazijos Veiklos programos ataskaitą pateikė gimnazijos direktorė Sigita Malinauskienė.

Karjeros planavimo galimybes susirinkusiems pristatė karjeros specialistė Jurgita Borusienė. Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja Urtė Valainytė aptarė tarybos nuveiktus darbus, parodė įdomiausių veiklų momentus.

2019m. pasirinkto tobulinti veiklos rodiklio 2.4.2. Mokinių įsivertinimas veiklos analizę ir padarytą pažangą pristatė gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pirmininkė Aida Šliažienė.

Remiantis Plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, atlikta ir gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pristatyta giluminė šių veiklos kokybės rodiklių analizė: 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga, 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais, 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje.

Dirbdami grupėse konferencijos dalyviai atliko SSGG analizę. Tai yra įvardijo gimnazijos stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. Kaip stiprybė įvardytas bendruomeniškumas, naujos edukacinės erdvės, tarptautiškumas, vieninga mokinių bendruomenė, popamokinė veikla, stipri bendruomenė, saugios erdvės, veiklų įvairovė, tėvų įtraukimas į mokyklos gyvenimą, „Erasmus+“ projektai. Pastebėtos ir silpnybės: mobilieji telefonai pamokų metu, lankomumas, žalingi mokinių įpročiai.

Pasiūlytos galimybės: įrengti ,,kišenėles” telefonams klasėje, inovacijų naudojimas pamokose. Kaip grėsmės įvardinti žalingi įpročiai, priklausomybė nuo telefonų, egzaminų sistemos kaita.

Gimnazija deda daug pastangų, kad kiekvienam mokiniui turi būti sudaryta galimybė eiti sėkmės link ir kad mokykloje būtų gera visiems.

Šiaulių Lieporių gimnazijos mokytojos Rita Norkutė, Aida Šliažienė

Galbūt Jus sudomins

Palikite komentarą

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku