Pradinis Metraštis Lieporių gimnazijoje – konferencija apie mokinio pasiekimus ir asmeninę pažangą

Lieporių gimnazijoje – konferencija apie mokinio pasiekimus ir asmeninę pažangą

: admin

„Laikas konkrečios paskirties neturi. Bėgantis laikas savaime pokyčių nelemia. Juos lemia tai, kaip mes laiką panaudojame“,- sakė Lambert. Kaip metus laiko gyveno Lieporių gimnazijos bendruomenė, ką nuveikė, buvo aptarta kasmetinėje veiklos kokybės įsivertinimo konferencijoje, „Mokinio pasiekimai ir asmeninė pažanga – geros mokyklos pagrindas“.

Kaip ir kasmet konferencijoje dalyvavo ir mokytojai, ir tėvai, ir mokiniai. Dalyvius sveikino ir puikią nuotaiką dovanojo LRT projekto „Du balsai – viena širdis“ laureatai Aurelija ir Rapolas, kurie dovanojo dainą ,,Neliūdėk, liūte!“

Sveikinimo žodį tarė ir gimnazijos Veiklos programos ataskaitą pateikė gimnazijos direktorė Sigita Malinauskienė. Mokinių tarybos pirmininkė Gabija Žukauskaitė pristatė svarbiausias, įsimintiniausias 2017/2018m.m. tarybos veiklas. 2018m. pasirinkto tobulinti veiklos rodiklio 1.2.1.Mokinio pasiekimai ir pažanga veiklos analizę ir padarytą pažangą pristatė gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pirmininkė Aida Šliažienė.

Remiantis Plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, atlikta ir gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pristatyta giluminė šių veiklos kokybės rodiklių analizė: 1.1.1. Asmenybės tapsmas, 2.4.2.Mokinių įsivertinimas, 2.3.1.Mokymasis.

Dirbdami grupėse konferencijos dalyviai atliko SSGG analizę. Tai yra įvardijo gimnazijos stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. Kaip stiprybė įvardintas bendruomeniškumas, naujos edukacinės erdvės, tarptautiškumas, vieninga mokinių bendruomenė, popamokinė veikla, stiprus vadovas, saugios erdvės, tolerantiškumas, renginiai, tėvų įtraukimas į mokyklos gyvenimą, „Erasmus+“ projektai, reflektyvus savęs įsivertinimas. Pastebėtos ir silpnybės: elektroninės cigaretės, mobilieji telefonai pamokų metu, lankomumas, neišnaudojama vidinio kiemelio erdvė. Pasiūlytos galimybės: įkurti naujų erdvių mokiniams, daugiau laisvų interneto prieigų, kompiuterių kursai tėveliams, išnaudoti vidinio kiemelio erdvę. Kaip grėsmės įvardinti žalingi įpročiai, mažėjantys mokinių pasiekimai ir motyvacija.

Norint siekti pažangos, būtinas įsivertinimas, tad Lieporių gimnazijos bendruomenė suvokia, kad tik įsivertinus galima toliau veikti ir tobulėti.

Šiaulių Lieporių gimnazijos mokytojos Rita Norkutė, Aida Šliažienė

Galbūt Jus sudomins

Palikite komentarą

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku