Pradinis Metraštis Lieporių gimnazijos bendruomenė – konferencijoje „Įsivertinimo įtaka mokinio pasiekimams ir pažangai“

Lieporių gimnazijos bendruomenė – konferencijoje „Įsivertinimo įtaka mokinio pasiekimams ir pažangai“

: admin

Jeigu vertinimas neskatina veiksmo, jis netenka prasmės ir tikslo…

Šiaulių Lieporių gimnazijoje įvyko kasmetinė tradicinė veikos kokybės įsivertinimo konferencija „Įsivertinimo įtaka mokinio pasiekimams ir pažangai“. Konferencijoje dalyvavo ir tėvai, ir mokytojai, ir mokiniai. Jos dalyvius Kalėdine giesme pasveikino gimnazijos choristai, vadovaijami mokytojos Aurelijos Meškauskienės, ir mokytojo Algimanto Arlausko šokėjai, kurie dovanojo šokį „Agotėlė“.

Sveikinimo žodį tarė ir gimnazijos Veiklos programos ataskaitą pateikė gimnazijos direktorė Sigita Malinauskienė. Mokinių taryba pristatė 2016/2017m.m. veiklas ir pakvietė aktyviai prisijungti prie šiuo metu vykstančių renginių ir akcijų. 2017m. pasirinkto tobulinto veiklos rodiklio 1.2.1.Mokinio pasiekimai ir pažanga veiklos aspektus ir padarytą pažangą pristatė mokytoja Aida Šliažienė.

Remiantis Plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, pasirinktų Giluminiam veiklos kokybės įsivertinimui rodiklių analizę pristatė Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narės Loreta Kundrotienė, Nijolė Rudienė, Renata Kulevičienė ir Živilė Renusė. Buvo nagrinėjami šie rodikliai: 1.1.1. Asmenybės tapsmas, 2.4.2.Mokinių įsivertinimas ir 4.2.2.Bendradarbiavimas su tėvais.

Daug susidomėjimo ir šurmulio sulaukė gimnazijos SSGG analizė. Dirbdami grupėse, dalyviai diskutavo apie mokyklos stipriąsias ir silpnąsias puses, galimybes ir grėsmes. Kaip stiprybės buvo įvardinti „Erasmus+“ projektai, Wifi zona, stipri bendruomenė, mokinių saviraiškos galimybės, popamokinė veikla, tradocijų puoselėjimas, tėvelių įtraukimas į įvairias veiklas, „Sniego gniūžtės“ renginiai, geri egzaminų rezultatai, puikus mokytojų ir mokinių ryšys, dėmesys asmenybei. Kaip silpnybės – viešojo kalbėjmo baimė, mokėjimas mokytis. Kaip galimybės – lankyti nemokamas konsultacijas, „Sėkmės mokyklėlė“, didelis užklasinės veiklos pasirinkimas, galimybė sportuoti mokyklos fitneso salėje mokiniams patogiu metu, kiekvieno gimnazisto galimybė įsitraukti į projektinę veiklą, mokytis ir dalintis patirtimi, aktyviau įsitraukti į savanorišką veiklą, sutvarkyti vidinį kiemelį, mokytis daugiau Europos kalbų, pažinti pasaulio istoriją per Lieporių ir Pietinio rajono pamokas. Kaip grėsmės įvardyti žalingi mokinių įpročiai, mažėjantis raštingumas gimtąja kalba, mokinių skaičiaus mažėjimas mieste.

Kaip teigė H.Spenseris, pažanga – ne atsitiktinumas, o būtinybė, o norint jos pasiekti, būtina save įsivertinti, o tai svarbu visiems lieporiečiams.

Šiaulių Lieporių gimnazijos mokytojos R. Norkutė, A. Šliažienė

Galbūt Jus sudomins

Palikite komentarą

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku