Pradinis Mes jais didžiuojamės Edita Minkuvienė

Edita Minkuvienė

: admin

Edita Minkuvienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Pirmoji mokytoja – Balnienė.

Mokyklą baigė 1987 metais.

Edita – moksleivė

Edita Minkuvienė

Edita Minkuvienė

Mylimiausi mokytojai

Istorijos mokytojas Benitas Klenkis
Fizikos mokytojas Stasys Velička

Savo mokykla Edita didžiuojasi, nes joje:

– dirba kompetentingi mokytojai, gebantys perteikti ne tik akademines ţinias, bet ir suţadinantys mokinių energiją veikti ir kartu su mokiniais kolegiškai sprendţiantys problemas;
– daug galimybių mokinių saviraiškai;
– gilios tradicijos;
– brandi bendruomenė – kelianti aiškius tikslus ir ţinanti, kaip jų siekti.

Reikšmingiausias pasiekimas

Gebėjimas mokyti ir perteikti sukauptą patirtį. Savo profesinę karjerą Edita suvokia ne kaip kilimą laipteliais aukštyn, o kaip galimybę padėti kitiems.

Edita –mokytoja

Edita Minkuvienė

Edita Minkuvienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

edita_minkuviene__pavaduotoja

Lektorė, vadovėlių autorė

edita_minkuviene__lektore

Kas yra patriotas?

Žmogus, kuris myli savo Tėvynę ir be savanaudiškų paskatų ją gina, gerbia savo tautiečius, saugoja ir puoselėja tautinį ir kultūrinį paveldą.

Lietuva po 10, 20 metų

Lietuva sugebės išsaugoti valstybingumą ir tapti stipria valstybe, lietuviai suvoks, kad kultūrinis tautos paveldas yra vertybė, Lietuvos valdžia suvoks, kad didžiausias valstybės turtas – jos piliečiai.

Linkėjimas gimnazijai

Lieporių gimnazijai linkiu išlikti nuolat besimokančia mokykla.

Galbūt Jus sudomins

Palikite komentarą

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku